Paskutinį kartą tikrinta 2022-08-26

Duomenų bazių apsauga

Jūsų teisės

Jei sukūrėte duomenų bazę, kuri prieinama elektroninėmis arba kitomis priemonėmis, galite apsaugoti:

Jei jūsų duomenų bazė atitinka autorių teisių ir sui generis teisės apsaugos reikalavimus, galite prašyti dvigubos apsaugos.

Apsaugokite savo originalią duomenų bazę autorių teisėmis

Jei jūsų duomenų bazė yra originalus intelektinis kūrinys, galite ją apsaugoti autorių teisėmis, kuriomis užtikrinamos jūsų išimtinės teisės (Intelektinės nuosavybės teisių turėtojai gali uždrausti bet kam kitam naudoti atitinkamą intelektinę nuosavybę.) į duomenų bazės arba bet kokio jos varianto atgaminimą, pritaikymą ir platinimą. Autorių teisėmis apsaugote savo duomenų bazės struktūrą, o ne jos turinį.

Sui generis apsauga

Jei jūsų duomenų bazės struktūra nėra originalus kūrinys, vis tiek galite apsaugoti jos turinį naudodamiesi sui generis teise (Teisė, kuria pripažįstamas rengiant duomenų bazę įdėtos pastangos, net jei tai neapima kūrybinio aspekto, kuris apsaugomas autorių teisėmis.) .

Kad pasinaudotumėte tokia apsauga, jūs arba duomenų bazės sudarytojas turite būti ES piliečiai arba ES gyventojai. Sui generis apsaugai įgyti turite įrodyti, kad jūsų indėlis (finansinis, medžiaginis ir (arba) žmogiškųjų išteklių) siekiant gauti, patikrinti arba pateikti duomenų bazės turinį buvo pakankamai didelis.

Sui generis teise apsaugomas jūsų duomenų bazės turinys. Jūs arba duomenų bazės sudarytojas galite užkirsti kelią viso duomenų bazės turinio arba pakankamai didelės jo dalies atsisiuntimui ir (arba) pakartotiniam panaudojimui. Kai sukuriate duomenų bazę ir ji atitinka sui generis apsaugos reikalavimus, ši apsauga jums automatiškai suteikiama 15 metų nuo sukūrimo datos arba nuo dienos, kurią duomenų bazė buvo pirmą kartą viešai paskelbta.

Atsitikimas

Karoline ir Frederikas vadovauja teisės konsultacijų įmonei Danijoje. Jie norėjo sukurti elektroninę duomenų bazę, kurioje būtų surinkti teismų praktikos dokumentai. Kad galėtų surinkti duomenis, jiems reikėjo susipažinti su įvairiais išorės šaltiniais – tai užtruko kelis mėnesius. Dabar, kai duomenų bazė sukurta, Karoline ir Frederikas gali ją paversti pelno šaltiniu ir reikalauti jos sui generis teisių. Tai reiškia, kad jie gali užkirsti kelią kitiems atsisiųsti ir (arba) dar kartą panaudoti esmines jų duomenų bazės turinio dalis 15 metų. Tačiau dar kartą panaudoti arba atsisiųsti tik vieną teismų praktikos bylą arba neesmines teismų praktikos dalis galima nevaržomai.

Daugiau informacijos pateikiama Europos intelektinės nuosavybės teisių pagalbos tarnybos (EHD) duomenų bazių apsaugai en skirtame puslapyje .

Taip pat žr.

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Europos intelektinės nuosavybės teisių pagalbos tarnyba

Nemokamos konsultacijos ir mokymas ES bendrai finansuojamų projektų arba tarptautinių verslo sandorių intelektinės nuosavybės valdymo klausimais.

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: