Paskutinį kartą tikrinta 2020-04-15

Laivų keleivių teisės

Keleivių teisės ir koronavirusas

Teisės vėlavimo ir atšaukimo atvejais

Laivų keleivių teises reglamentuojančios ES taisyklės paprastai taikomos vykstant dauguma keltų ir kruizinių laivų jūra arba vidaus vandenų keliais (upėmis, ežerais, kanalais) ir jeigu:

Šios taisyklės netaikomos:

Per kelionę paslaugos teikėjas turi teikti aiškią ir teisingą informaciją apie paslaugą ir keleivių teises, taip pat apie tai, kokiomis sąlygomis paslauga gali naudotis neįgalieji ar riboto judumo asmenys. Ši informacija taip pat turėtų būti pateikiama neįgaliesiems prieinamu formatu.

Teisės nelaimingų atsitikimų jūroje atvejais

ES taisyklės taip pat taikomos keleiviams, keleivių bagažui, transporto priemonėms ir, jei aktualu, keleivių judumo įrangai nelaimingo atsitikimo jūroje atveju. Šiomis taisyklėmis taip pat nustatoma atitinkama vežėjo atsakomybė. Šios taisyklės gali būti taikomos kelionėms jūra vidaus maršrutais, taip pat visais tarptautiniais maršrutais, jeigu:

Prieš kelionę vežėjas turi suteikti keleiviams aiškią ir tinkamą informaciją apie jų teises, jei jie perka bilietą ES šalyje, arba ne vėliau kaip išvykstant, jeigu išvykstama iš ES nepriklausančios šalies.

Kokia problema kilo?

Kaip pasinaudoti savo teisėmis?

Jūsų laivo reisas buvo atšauktas

Jeigu kelto ar kruizinio laivo reisas, į kurį įsigijote bilietą, atidedamas arba atšaukiamas, vežėjas arba terminalą valdanti įstaiga per 30 minučių nuo tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko turi jums pranešti naują numatomą išvykimo ir atvykimo laiką. Jie taip pat privalo suteikti informaciją apie keleivių teises.

Jei reisas atšaukiamas, vežėjas privalo jums pasiūlyti pasirinkti:

arba

Jei dėl atšaukto reiso nespėjate į jungiamąjį reisą, vežėjas turi padaryti viską, ką gali, kad informuotų jus apie galimas jo alternatyvas.

Taip pat turite teisę:

Neturite teisės gauti apgyvendinimo, jeigu reisas atšauktas dėl atšiaurių oro sąlygų.

Jūsų laivas vėlavo išvykti

Jeigu kelto ar kruizinio laivo reisas, į kurį įsigijote bilietą, atidedamas arba atšaukiamas, vežėjas arba terminalą valdanti įstaiga per 30 minučių nuo tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko turi jums pranešti naują numatomą išvykimo ir atvykimo laiką. Jie taip pat privalo suteikti informaciją apie keleivių teises.

Jeigu išvykti vėluojama daugiau kaip 90 minučių, jums bus pasiūlyta rinktis iš šių galimybių:

arba

Taip pat turite teisę:

Neturite teisės gauti apgyvendinimo, jeigu reisas atšauktas dėl atšiaurių oro sąlygų.

Jūsų laivas atvyko pavėlavęs

Jeigu laivas į paskirties vietą vėluoja atvykti daugiau kaip 1 valandą, turite teisę gauti kompensaciją. Kompensacijos dydis priklauso nuo vėlavimo trukmės – minimalus kompensacijos dydis yra 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % bilieto kainos.

Neturite teisės į kompensaciją, jei vėluota dėl atšiaurių oro sąlygos arba išskirtinių aplinkybių, pvz., gaivalinės nelaimės (gaisro ar žemės drebėjimo) arba grėsmės saugumui.

Jūsų bagažas buvo pamestas, vėluojama jį pristatyti arba jis buvo apgadintas kelionės jūra metu

Jei jūsų bagažas ir (arba) transporto priemonė buvo prarasti, vėluojama juos pristatyti arba jie buvo apgadinti per nelaimingą atsitikimą kelionėje jūra, turite teisę iš vežėjo gauti kompensaciją: maždaug iki 2700 EUR už kajutėje vežamą bagažą ir 15 500 EUR už transporto priemonę, įskaitant bet kokį bagažą transporto priemonėje. Neturite teisės į kompensaciją, jeigu vežėjas gali įrodyti, kad taip įvyko ne dėl jo kaltės. Už pamestas ar apgadintas kitas vertybes (pavyzdžiui, pinigus, juvelyrinius dirbinius, meno kūrinius ir kt.) turite teisę gauti maždaug 4100 EUR kompensaciją, jeigu jie buvo atiduoti saugoti vežėjui.

Jeigu sugadintas arba pamestas jūsų neįgaliojo vežimėlis arba kita pagalbinė judumo įranga, turite teisę į kompensaciją, padengiančią tokios įrangos pakeitimo arba taisymo išlaidas.

Pinigų, apyvartinių vertybinių popierių, aukso, sidabro dirbinių, juvelyrinių dirbinių, papuošalų, meno kūrinių ar kitų vertybių praradimo arba sugadinimo atvejais taikomos specialios taisyklės.

Buvote sužalotas per nelaimingą atsitikimą jūroje

Jeigu buvote sužalotas per nelaimingą atsitikimą jūroje, turite teisę iš vežėjo arba jo draudiko gauti maždaug 300 000 EUR kompensaciją. Tais atvejais, kai netektis arba žala viršija šią sumą, kompensacija gali būti padidinta iki didžiausios maždaug 490 000 EUR ribos. Taip pat turite teisę į išankstinę kompensacijos dalies išmoką, proporcingą patirtai žalai, kad būtų galima patenkinti neatidėliotinus poreikius, jeigu sužalojimas patirtas dėl laivo sudužimo, apsivertimo, susidūrimo, užplaukimo ant seklumos, sprogimo arba gaisro laive, laivo defekto.

Teisės į kompensaciją neturite, jeigu vežėjas gali įrodyti, kad nelaimingas atsitikimas įvyko dėl išskirtinių aplinkybių, pvz., gaivalinių nelaimių ar grėsmių saugumui, kurios nepriklausė nuo jo valios.

Jus išlaikė asmuo, žuvęs per mirtiną nelaimingą atsitikimą jūroje

Jeigu jus išlaikė per mirtiną nelaimingą atsitikimą jūroje žuvęs asmuo, turite teisę iš vežėjo arba jo draudiko gauti maždaug 300 000 EUR kompensaciją. Kai kuriais atvejais kompensacija gali būti padidinta iki didžiausios maždaug 490 000 EUR ribos. Taip pat turite teisę į išankstinę kompensacijos dalies išmoką – ne mažesnę kaip 21 000 EUR, kad būtų galima patenkinti bet kokius neatidėliotinus poreikius, jeigu žūtis įvyko dėl laivo sudužimo, apsivertimo, susidūrimo, užplaukimo ant seklumos, sprogimo arba gaisro laive, laivo defekto.

Teisės į kompensaciją neturite, jeigu vežėjas gali įrodyti, kad nelaimingas atsitikimas įvyko dėl išskirtinių aplinkybių, pvz., gaivalinių nelaimių ar grėsmių saugumui, kurios nepriklausė nuo jo valios.

Reikalavimai, susiję su vėlavimu ir atšaukimu

Jeigu, jūsų nuomone, nebuvo užtikrintos jūsų teisės, per 2 mėnesius nuo tvarkaraštyje numatyto reiso turėtumėte pateikti skundą vežėjui. Vežėjas turi į jį reaguoti per 1 mėnesį, o galutinį atsakymą pateikti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo skundo gavimo. Jeigu atsakymas jūsų netenkina, galite pateikti skundą atitinkamai savo šalies nacionalinei institucijaien . Nacionalinė institucija turėtų pateikti keleiviui teisiškai neįpareigojančią teisinę nuomonę, kaip elgtis tokiu atveju.

Skundą taip pat galima pabandyti išspręsti neteismine tvarka, naudojantis alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) subjekto paslaugomis. Jei bilietas pirktas internetu, skundą galima teikti naudojantis elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platforma. AGS ir EGS gali naudotis tik ES gyventojai.

Galima pradėti oficialią teisinę procedūrą ir pareikalauti kompensacijos pagal ES taisykles, naudojantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Galima kreiptis ir į tos šalies, kurioje vežėjas registruotas, teismus. Laikotarpis, per kurį galima paduoti vežėją į nacionalinį teismą, nustatytas remiantis kiekvienos ES šalies ieškinio senaties taisyklėmis.

Su laivų keleivių teisėmis susijusių problemų atveju pagalbos ir patarimų taip pat galima kreiptis į vietos Europos vartotojų centrąen.

Reikalavimai, susiję su nelaimingais atsitikimais jūroje

Bagažo ir transporto priemonių praradimas arba sugadinimas

Jei jūsų kajutėje vežamas bagažas ir (arba) transporto priemonė prarandami arba sugadinami dėl nelaimingo atsitikimo jūroje, reikia apie tai raštu informuoti vežėją arba jo atstovą. Geriausia tai padaryti prieš išlipant iš laivo arba, kai jūsų bagažas galiausiai pristatomas. Kraštutiniu atveju vežėją reikia informuoti per 15 dienų nuo išlipimo iš laivo arba bagažo pristatymo, kitaip teisę į kompensaciją prarasite.

Ieškinį teismui reikia pateikti per 2 metus nuo išsilaipinimo iš laivo dienos arba per 2 metus nuo tos dienos, kurią turėjo būti išsilaipinta, priklausomai nuo to, kuri iš šių datų vėlesnė.

Kompensacijos už bet kokį dėl nelaimingo atsitikimo jūroje patirtą praradimą ar žalą reikalavimą galima teikti teismui toje šalyje:

  • kurioje yra vežėjo pagrindinė verslo vieta arba nuolatinė būstinė arba
  • kurioje yra jūsų išvykimo vieta arba atvykimo vieta, arba
  • kurioje nuolat gyvenate, jeigu joje yra vežėjo verslo vieta ir todėl vežėjas priklauso tos šalies jurisdikcijai, arba
  • kurioje buvo sudaryta kelionės sutartis, jei joje yra vežėjo verslo vieta ir todėl vežėjas priklauso tos šalies jurisdikcijai.

DUK.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: