Nazadnje pregledano: 22/04/2022

Bančni računi v EU

Pravica do osnovnega bančnega računa

Mogoče želite ali morate odpreti bančni račun v domači državi ali v drugi državi EU.

Če zakonito prebivate v državi EU, lahko odprete „osnovni plačilni račun". Banke ne smejo zavrniti vašega zahtevka za odprtje osnovnega plačilnega računa samo zato, ker ne živite v državi, v kateri ima banka sedež.

Opozorilo

Ta pravica se ne uporablja za druge vrste bančnih računov, denimo varčevalne račune.

Kdaj lahko banke zavrnejo odprtje bančnega računa

Banka lahko zavrne vaš zahtevek za odprtje bančnega računa, če ne izpolnjujete pravil EU v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizmaOdpri na zunanji povezavi .

V nekaterih državah EU ne boste mogli odpreti osnovnega bančnega računa, če že imate podoben račun pri drugi banki v isti državi.

Če želite odpreti osnovni plačilni račun zunaj države, v kateri prebivate, bodo banke v nekaterih državah EU mogoče zahtevale, da izkažete dejanski interes – če denimo v eni državi prebivate in v drugi delate.

Značilnosti osnovnega računa

„Osnovni plačilni račun" je račun, ki omogoča standardne transakcije v vsakdanjem življenju, denimo:

Vključevati mora tudi plačilno kartico, s katero lahko dvignete gotovino in opravite nakupe – na spletu in v trgovinah.

Kjer je mogoče, mora banka omogočiti, da do spletnih bančnih storitev dostopate s svojim računom. Ni pa nujno, da je vključen tudi limit ali kreditna storitev.

V nekaterih državah EU vam lahko banka še vedno zaračuna letno nadomestilo za vodenje osnovnega plačilnega računa. Ta pristojbina mora ostati v razumnih mejah.

Praktični primer

Ni nujno, da prebivate v državi EU, da bi lahko tam imeli račun.

Sándor se je zaposlil v podjetju v Sloveniji, vendar je še naprej živel na Madžarskem. Poleg madžarskega bančnega računa je želel odpreti bančni račun še v Sloveniji za tamkajšnje vsakdanje nakupe.

Bančni račun je želel odpreti v slovenski banki blizu svojega delovnega mesta. Banka je dovolila, da odpre račun, čeprav ni živel v Sloveniji.

Banke ne smejo enostavni zavrniti odprtje bančnega računa, če v državi ne živite.

Informacije o nadomestilih

Preden odprete račun, vam mora banka poslati dokument s prikazom najpomembnejših storitev, ki jih ponuja račun, ter vseh povezanih nadomestil, ki jih boste morebiti morali plačati. Gre za „dokument z informacijami o nadomestilih", s katerim boste lahko primerjali stroške računov pri različnih bankah.

Vaša banka vam mora tudi najmanj enkrat na leto predstaviti obračun nadomestil, nastalih na vašem bančnem računu. Ta „predstavitev obračuna nadomestil" bi morala tudi vsebovati informacije o obrestnih merah, ki se uporabljajo za vaš račun.

Prenos bančnih računov

Svoj bančni račun lahko prenesete na drugo banko v isti državi EU. V novi banki vam morajo pri tem pomagati.

Če želite prenesti poslovanje na nov račun v isti državi, morate v novi banki povedati, da želite prenesti periodična plačila na nov račun.

Nova banka bo nato poskrbela, da prejšnja banka prenese podatke in odpove trajne naloge. Nova banka mora tudi:

Še vedno boste mogoče morali plačati pristojbino za zaprtje starega računa.

Če so s prenosom računa povezani stroški, ker je banka zamudila rok (denimo za odpoved plačila) ali je naredila napako, mora te stroške povrniti. Če pride do težave, se obrnite na sistem zunajsodnega reševanja sporov.

Praktični primer

Prenos bančnega računa ne poteka vedno gladko

Ko se je Suzanne preselila iz Toulousea v Pariz, je želela svoj bančni račun prenesti na lokalno pariško banko. Svojo novo banko v Parizu je prosila, da prenese vsa njena plačila na nov račun in zapre njen prejšnji račun v Toulouseu.

Pariška banka je od banke v Toulouseu zahtevala, da odpove njene trajne naloge in zapre račun. Nato je odprla trajne naloge na novem računu. Vendar so pozabili obvestiti ponudnika mobilnih storitev, zato je morala Suzanne plačati denarno kazen, ko ni bil pravočasno plačan trajni nalog za mobilno naročnino.

Suzanne se je pritožila pri banki v Parizu. Strinjali so se, da bodo stroške kazni povrnili in popravili trajni nalog za plačilo mobilne naročnine.

Vaš denar zaščiten v EU

Predpisi EU zagotavljajo, da je denar na vašem bančnem računu (hranilni račun in/ali tekoči račun) zaščiten, če propade banka, ki hrani vaš denar, in sicer do najvišjega zneska 100 000 evrov oziroma enakovredne lokalne valute. Ta omejitev se uporablja na osebo in na banko, kar pomeni, da za več računov v isti banki omejitev 100 000 evrov velja za združene zneske.

Obstajajo tudi nekatere izjeme tega pravila. Če imate denimo s svojim partnerjem skupni račun, se omejitev 100 000 evrov uporablja za vsakega od vaju, torej največ 200 000 evrov na skupnem računu. Poleg tega bo vaš denar v znesku nad 100 000 evrov v nekaterih primerih zaščiten za omejen čas, denimo:

V teh primerih so zneski nad 100 000 evrov zaščiteni najmanj prve tri mesece in največ 12 mesecev po dobropisu zneska ali od trenutka, ko znesek postane zakonito prenosljiv, ob upoštevanju pogojev in zgornjih mej, ki jih določijo posamezne države EU.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: