Nazadnje pregledano: 28/04/2020

Prodaja blaga in storitev

Ali ima brexit posledice za vas?

Na notranjem trgu EU lahko blago prosto kroži, če izpolnjuje določene standarde. Več o zahtevah EU glede izdelkov, ki jih mora podjetje izpolniti, in obveznosti poročanja o gibanju blaga.

Odvisno od vrste in trajanja storitvene dejavnosti lahko storitve opravljate v drugi državi EU, ne da bi vam bilo treba v tej državi ustanoviti podjetje ali podružnico: več o tem, kdaj je to možno, v katerem sektorju, pri kateri prodaji.

Posebna pravila veljajo, kadar prodaja končnemu kupcu poteka brez osebnega stika (in so izpolnjeni določeni pogoji). Tako je na primer treba informacije navesti jasno in v pisni obliki; kupec lahko od pogodbe odstopi v 14 dneh brez pogodbene kazni in brez obrazložitve.

Pri prodaji potovalnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev veljajo določena pravila EU: na primer pri prodaji dveh ali več vrst potovalnih storitev za isto potovanje v okviru enotne pogodbe z enim ponudnikom; ali pri prodaji potovalne storitve, ko za isto potovanje hkrati omogočite tudi nakup druge storitve.

Orodje EU za preverjanje storitev čezmejne dostave paketov in cen v EU. Informacije in posodobitve, ki jih morajo nacionalnim regulativnim organom zagotoviti ponudniki storitev čezmejne in domače dostave paketov.

Daj to stran v skupno rabo: