Nazadnje pregledano : 07/05/2018

Potne listine za državljane drugih držav

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

Potni list in vizum

Državljani držav zunaj EU, ki želijo vstopiti in potovati v EU, morajo imeti potni list:

in najbrž vizum. Za vizum zaprosijo na konzulatu ali veleposlaništvu države, v katero nameravajo. Z vizumom države schengenskega območja lahko potujejo tudi v druge države schengenskega območja. Vizumu enakovredno je veljavno dovoljenje za prebivanje v eni od schengenskih držav. Za obisk države, ki ni v schengenskem območju, bo morda potreben vizum te države.

Mejni uradniki v državah EU lahko zahtevajo tudi druga dokazila, denimo pisno povabilo, dokazilo o nastanitvi ali povratno vozovnico. O natančnih pogojih se je najbolje pozanimati na konzularnem predstavništvu zadevne države EU.

Državljani nekaterih držav ne potrebujejo vizuma, če njihov obisk EU ne traja več kot tri mesece. Državljani nekaterih držav potrebujejo vizum za potovanje v Združeno kraljestvo in Irsko, čeprav ga za druge države EU ne.

Pogoji za vstop v Združeno kraljestvo in Irsko temeljijo na njunih nacionalnih predpisih in se razlikujejo od pravil EU.

Drugi dokumenti

S seboj vzemite tudi dokazila o turističnem, zdravstvenem in avtomobilskem zavarovanju.

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: