Nazadnje pregledano: 29/07/2022

Pravila konkurence v EU

V EU veljajo stroga pravila za varstvo svobodne konkurence. V skladu s temi pravili so nekatere prakse prepovedane.

Če podjetje krši predpise EU o konkurenci, lahko plača globo tudi v višini 10 % letnega prometa na svetovnem trgu. V nekaterih državah EU stroge kazni, vključno zaporna kazen, grozijo tudi direktorjem podjetij, ki kršijo te predpise.

Konkurenčna pravila EU se neposredno uporabljajo v vseh državah članicah – sodišča v državah zagotavljajo njihovo spoštovanje. Pravila veljajo ne samo za podjetja, ampak za vse organizacije, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo (kot so trgovinska združenja, panožne skupine itd.).

Nekateri primeri kršitve konkurenčnih pravil EU so predstavljeni na spletišču o konkurenci.

Nezakoniti stiki in dogovori

Gre za dogovore, ki jih poznamo kot kartele in ki so prepovedani, saj omejujejo konkurenco. Lahko imajo različne oblike, podjetjem jih niti ni treba uradno potrditi. Najpogostejši primeri takih dogovorov so:

Kot protikonkurenčna praksa lahko veljajo vsi dogovori in izmenjave informacij med podjetjem in njegovimi konkurenti, ki zmanjšujejo strateško negotovost podjetja na trgu (v zvezi s proizvodnimi stroški, prometom, zmogljivostjo, načrti trženja itd.).

Opozorilo

Tudi enostransko razkritje takih strateških informacij po pošti, telefonu ali na sestankih lahko pomeni kršitev konkurenčnih pravil.

Podjetja zato najbolje ravnajo, če:

Nekateri dogovori niso prepovedani – kadar koristijo potrošnikom in gospodarstvu v celoti. Primer takih dogovorov so sporazumi o raziskavah in razvoju ter prenosu tehnologij. Ti primeri so zajeti v uredbi o skupinskih izjemah en .

Zloraba prevladujočega položaja

Če ima podjetje velik tržni delež, je njegov položaj prevladujoč, zato mora še zlasti poskrbeti, da ne:

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: