Nazadnje pregledano: 06/07/2022

Zasebnost internetnih uporabnikov

Na svojem spletišču lahko uporabite različne vrste piškotkov, toda pri nekaterih morate pridobiti predhodno dovoljenje uporabnikov.

Piškotki, pri katerih soglasje ni potrebno

Soglasje ni potrebno v naslednjih primerih:

Piškotki, pri katerih je soglasje potrebno

Pri nekaterih piškotkih, ki zbirajo osebne podatke, morate najprej pridobiti soglasje uporabnika. To pomeni, da piškotkov ne smete namestiti ob prvi uporabi spletišča. Šele ko imate dovoljenje uporabnika, lahko s piškotkom zbirate informacije.

Soglasje je potrebno v naslednjih primerih:

Namen piškotkov

Če uporabljate piškotke, za katere je potrebno soglasje uporabnika vašega spletišča, morate na spletišču ponuditi jasne in razumljive informacije o piškotkih in njihovem namenu. Uporabnikom morate omogočiti, da soglasje dajo glede na namen posameznih piškotkov, npr. omogočiti jim morate dati ločeno soglasje za trajne piškotke.

Preklic soglasja

Uporabnikom vašega spletišča morate omogočiti, da svoje soglasje prekličejo tako zlahka, kot so sprejeli piškotke. Če uporabnik svoje soglasje prekliče, mu morate na spletišču vseeno ponuditi minimalno storitev, npr. vsaj delen dostop do spletišča.

Pogosta vprašanja – Varstvo podatkov in zasebnost na spletuOdpri na zunanji povezavi

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: