Nazadnje pregledano: 02/04/2020

Znak EU za okolje

Ali ima brexit posledice za vas?

Če proizvajate izdelke, ki se odlikujejo po svoji ekološkosti, ste lahko upravičeni do uporabe znaka EU za okolje. Znak EU za okolje nosi več kot 37 000 izdelkov, ki se danes prodajajo na trgu EU, kar pomeni, da izpolnjujejo stroga okoljska merila.

Merila za podelitev znaka za okolje zajemajo širok nabor skupin izdelkov. Preverite, ali vaš izdelek sodi v tako skupino izdelkov. en

Prednosti

Znak EU za okolje:

Postopek za prijavo

Postopek za prijavo vsebuje sedem korakov en . Znak podeli ustrezna državna organizacija en (pristojni organ), ki pregleda vašo prijavo.

Pristojbine

Enkratno pristojbino za prijavo in letno pristojbino plačate pristojnemu organu, ki obravnava prijavo.

Pristojbina za podelitev znaka EU za okolje znaša:

Podjetja, ki so registrirana v sistemu EMAS, imajo 30-odstotni popust, podjetja, certificirana po standardu ISO 14001, pa 15-odstotnega. Popusti se ne seštevajo, kadar podjetja izpolnjuje oba pogoja, se upošteva večji popust.

Najvišja letna pristojbina za uporabo znaka EU za okolje:

Ta pristojbina je lahko pavšalni znesek ali znesek, izračunan na podlagi letne vrednosti prodaje izdelka z znakom EU za okolje v Evropski uniji. Kadar je letna pristojbina izračunana kot odstotek vrednosti letne prodaje, ne sme znašati več kot 0,15 % te vrednosti. Letna pristojbina za mikropodjetja, mala in srednje velika podjetja in podjetja iz držav v razvoju se zniža za najmanj 25 %.

Sorodne teme

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: