Nazadnje pregledano: 10/11/2021

Prenos nadomestila za brezposelnost

Na splošno velja, da morajo prejemniki nadomestila za brezposelnost prebivati v državi, ki jim plačuje nadomestilo. Vendar je v določenih okoliščinah mogoče prejemati nadomestilo za brezposelnost iz države, kjer ste izgubili delo, tudi kadar odidete v drugo državo EU, da bi tam našli novo zaposlitev.

Če v tujini ostanete manj kot 3 mesece

Iz države EU, kjer ste nazadnje delali, lahko nadomestilo za brezposelnost prejemate še najmanj 3 mesece in največ do 6 mesecev, odvisno od ustanove, ki vam izplačuje nadomestilo.

To je mogoče, kadar:

Pred odhodom v drugo državo, morate:

Opozorilo

To dovoljenje velja samo za eno tujo državo. Če boste želeli nadomestilo prenesti še v kako drugo državo, boste morali znova zaprositi za obrazec U2. Na zavodu se pozanimajte, ali morate za dovoljenje zaprositi osebno v matični državi ali to lahko storite tudi iz tujine.

Ob prihodu v novo državo se morate:

Opozorilo

Priporočamo vam, da se pozanimate o pravicah in dolžnostih, ki jih imajo iskalci zaposlitve v tej državi. Morda se precej razlikujejo od pravic in dolžnosti, ki ste jih imeli v državi, kjer ste izgubili delo.

Na bančni račun v državi, kjer ste postali brezposelni, boste nato prejemali enak znesek še naprej.

Opozorilo

Če želite ohraniti pravico do nadomestila, se morate v državo, ki vam plačuje nadomestilo, vrniti še pred potekom roka za bivanje ali na dan, ko poteče rok bivanja.

Če v tujini ostanete dlje kot 3 mesece

Če želite v tujini ostati dlje kot 3 mesece, boste morali na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer ste postali brezposelni, zaprositi za podaljšanje: 3-mesečno bivanje vam lahko podaljšajo do največ 6 mesecev.

Opozorilo

Nekatere države lahko podaljšanje zavrnejo. Na zavodu za zaposlovanje v svoji državi se pozanimajte, ali je podaljšanje mogoče in pod kakšnimi pogoji.

Večina držav, ki dopušča podaljšanje, uporablja jasna merila pri presoji prošenj. Od vas lahko denimo zahtevajo:

Za podaljšanje zaprosite čim prej, vsekakor pa pred iztekom trimesečnega obdobja.

Enaka obravnava

Državljani, ki iščejo delo v tujini, imajo enake pravice kot državljani države gostiteljice, kar zadeva:

Opozorilo

Morda se boste morali najprej aktivno lotiti iskanja dela in vzpostaviti resnično povezavo z lokalnim trgom dela, preden vam bodo pristojni organi v novi državi odobrili finančno pomoč v času iskanja dela, denimo ugodno posojilo za brezposelne, ki želijo ustanoviti podjetje. Bivanje v državi in iskanje zaposlitve v razumnem časovnem obdobju lahko štejeta za tako resnično povezavo.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Ali ima brexit posledice za vas?

Pravila in pogoji, predstavljeni na tej strani, se še naprej uporabljajo za državljane in državljanke EU v Združenem kraljestvu ter za državljane in državljanke Združenega kraljestva v EU, pod pogojem, da so njihove pravice zaščitene s sporazumom o izstopu med EU in Združenim kraljestvom.

Če ste pravice iz socialne varnosti (denimo pravico do zdravstvenega varstva, denarno nadomestilo za brezposelnost, pokojnino) pridobili pred 31. decembrom 2020, sporazum o izstopu Združenega kraljestva določa splošna pravila za zaščito teh pravic. Več o pravicah državljanov EU v Združenem kraljestvuen.

Če pri uveljavljanju svojih pravic naletite na težave in potrebujete nasvet, se obrnite na našo službo za pomoč.

Državljani in državljanke EU, ki se nahajajo v Združenem kraljestvu, morajo pritožbe najprej nasloviti na pristojne organe Združenega kraljestva. Če težave ne rešijo, lahko kršitev pravic sporočijo neodvisnemu nadzornemu organu Združenega kraljestvaen.

Če ste državljan Združenega kraljestva v EU in se želite pritožiti, lahko težavo sporočite Evropski komisiji.

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: