Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 05/03/2018

Банкови сметки в ЕС

Право на основна банкова сметка

Може да искате или да ви се наложи да си откриете банкова сметка във вашата страна или в друга страна от ЕС.

Ако пребивавате законно в страна от ЕС, имате право да откриете основна платежна сметка и банките не могат да отхвърлят искането ви за откриване на основна платежна сметка само защото не живеете в страната, в която се намира банката.

Това право не се прилага за други видове банкови сметки, като спестовни сметки.

Кога банките имат право да ви откажат откриване на основна платежна сметка

Могат да ви откажат откриване на сметка, ако не се съобразявате с правилата на ЕС за изпиране на пари и финансиране на тероризма .

В някои страни от ЕС могат да ви откажат откриване на основна банкова сметка, ако вече имате такава сметка в друга банка в същата страна.

Ако сте подали заявление за откриване на основна платежна сметка извън страната, в която живеете, банките в някои държави от ЕС може също така да поискат от вас да докажете, че действително имате интерес да го направите — например ако живеете в една страна, а работите в друга.

Характеристики на основната сметка

Основна платежна сметка се нарича сметка, която дава възможност за извършване на стандартни трансакции, използвани в ежедневието, като

  • депозиране
  • теглене на пари в брой
  • получаване и извършване на плащания (например директни дебити и покупки с карта)

Тя трябва също така да включва разплащателна карта, която можете да използвате за теглене на пари и извършване на покупки — както в магазини, така и онлайн.

Когато това е възможно, банката трябва да включва достъп до услуги за онлайн банкиране с вашата сметка. Въпреки това, тези услуги не винаги трябва да включват овърдрафт или кредитен механизъм.

В някои страни от ЕС вашата банка може да изисква да плащате годишна такса за тази основна платежна сметка. Размерът на таксата би следвало да бъде в разумни граници.

Лична история

Не е нужно да живеете в страна от ЕС, за да имате сметка там

Шандор започва работа в компания, намираща се в Словения, като продължава да живее в Унгария. Компанията иска той да си открие банкова сметка в Словения, за да му превежда заплатата в нея.

Той намира словенска банка близо до своята работа и поисква да си открие основна сметка там. От банката му позволяват това, въпреки че не живее в Словения.

Банките не могат просто да ви откажат да си откриете основна сметка, понеже не живеете в страната.

Прехвърляне на банкови сметки

Можете да прехвърлите банковата си сметка в друга банка в същата страна от ЕС. Новата банка следва да ви помогне за това.

Ако искате да преминете към нова сметка в същата страна, уведомете новата си банка, че искате да прехвърлите редовните плащания в новата сметка.

В такъв случай вашата нова банка ще гарантира прехвърлянето на данни и анулирането на всички нареждания за периодични преводи от старата ви банка. Новата банка трябва също така:

  • да уведоми трети страни — например работодателя ви, вашия доставчик на комунални услуги и вашата социалноосигурителна институция, че сте сменили сметката си
  • да създаде нови нареждания за периодични преводи
  • да приеме съответните директни дебити по новата сметка

Може да поискат от вас да заплатите такса, дори ако решите да закриете старата си сметка.

Ако по време на прехвърлянето ви се наложи да направите разходи, тъй като банката е пропуснала краен срок (например да анулира плащане) или е извършила грешка, тя трябва да ви възстанови тези разходи. Ако срещнете трудности, може да отнесете въпроса до системата за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Лична история

Прехвърлянето на банкови сметки не винаги минава гладко

Когато Сюзан се премества от Тулуза до Париж, тя решава да прехвърли своята банкова сметка в банката си в Париж. Тя иска от своята нова банка в Париж да прехвърли всички нейни плащания в новата сметка и да закрие старата ѝ сметка в Тулуза.

От банката в Париж казват на банката в Тулуза да анулира нейните нареждания за периодични преводи и да закрие сметката ѝ. След това парижката банка създава нареждания за периодични преводи от новата сметка. Оттам обаче забравят да уведомят доставчика на телефонни услуги на Сюзан и тя е глобена, след като месечното плащане по договора ѝ с него не е изпълнено навреме.

Сюзан се оплаква на банката в Париж. Банката се съгласява да ѝ възстанови разходите за глобата и да коригира редовните преводи по договора с доставчика на мобилни телефонни услуги.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети