Последна проверка: 22/04/2022

Банкови сметки в ЕС

Право на основна банкова сметка

Може да искате или да ви се наложи да си откриете банкова сметка във вашата страна или в друга страна от ЕС.

Ако пребивавате законно в страна от ЕС, имате право да откриете основна платежна сметка. Банките не могат да отхвърлят искането ви за откриване на основна платежна сметка само защото не живеете в страната, в която се намира банката.

Предупреждение

Това право не се прилага за други видове банкови сметки, като спестовни сметки.

Кога банките имат право да ви откажат откриване на основна платежна сметка

Могат да ви откажат откриване на сметка, ако не се съобразявате с правилата на ЕС за изпиране на пари и финансиране на тероризмаОтваряне като външна връзка .

В някои страни от ЕС могат да ви откажат откриване на основна банкова сметка, ако вече имате такава сметка в друга банка в същата страна.

Ако сте подали заявление за откриване на основна платежна сметка извън страната, в която живеете, банките в някои държави от ЕС може също така да поискат от вас да докажете, че действително имате интерес да го направите — например ако живеете в една страна, а работите в друга.

Характеристики на основната сметка

Основна платежна сметка се нарича сметка, която дава възможност за извършване на стандартни трансакции, използвани в ежедневието, като

Тя трябва също така да включва разплащателна карта, която можете да използвате за теглене на пари и извършване на покупки — както в магазини, така и онлайн.

Когато това е възможно, банката трябва да включва достъп до услуги за онлайн банкиране с вашата сметка. Въпреки това, тези услуги не винаги трябва да включват овърдрафт или кредитен механизъм.

В някои страни от ЕС вашата банка може да изисква да плащате годишна такса за тази основна платежна сметка. Размерът на таксата би следвало да бъде в разумни граници.

Лична история

Не е нужно да живеете в страна от ЕС, за да имате сметка там

Шандор започва работа в компания, намираща се в Словения, като продължава да живее в Унгария. Той решава да си открие банкова сметка в Словения за всекидневни разходи там в допълнение към унгарската си банкова сметка.

Той намира словенска банка близо до своята работа и поисква да си открие основна сметка там. От банката му позволяват това, въпреки че не живее в Словения.

Банките не могат просто да ви откажат да си откриете основна сметка, понеже не живеете в страната.

Информация за таксите

Преди да си откриете сметка, банката трябва да ви предостави документ, посочващ основните услуги, предлагани във връзка със сметката, и всички такси, които може да се наложи да платите. Това е т. нар. документ с информация за таксите. Можете да го използвате за сравняване на разходите по сметката в различните банки.

Поне веднъж в годината вашата банка трябва да ви предоставя отчет, в който са обяснени таксите по банковата ви сметка. Този документ също така трябва да ви предоставя информация за лихвите, прилагани към вашата сметка.

Прехвърляне на банкови сметки

Можете да прехвърлите банковата си сметка в друга банка в същата страна от ЕС. Новата банка би трябвало да ви помогне за това.

Ако искате да преминете към нова сметка в същата страна, уведомете новата си банка, че искате да прехвърлите редовните плащания в новата сметка.

В такъв случай вашата нова банка ще гарантира прехвърлянето на данни и анулирането на всички нареждания за периодични преводи от старата ви банка. Новата банка трябва също така:

Може да поискат от вас да заплатите такса, дори ако решите да закриете старата си сметка.

Ако по време на прехвърлянето ви се наложи да направите разходи, тъй като банката е пропуснала краен срок (например да анулира плащане) или е извършила грешка, тя трябва да ви възстанови тези разходи. Ако срещнете трудности, може да отнесете въпроса до системата за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Лична история

Прехвърлянето на банкови сметки не винаги минава гладко

Когато Сюзан се премества от Тулуза до Париж, тя решава да прехвърли своята банкова сметка в банката си в Париж. Тя иска от своята нова банка в Париж да прехвърли всички нейни плащания в новата сметка и да закрие старата ѝ сметка в Тулуза.

От банката в Париж казват на банката в Тулуза да анулира нейните нареждания за периодични преводи и да закрие сметката ѝ. След това парижката банка създава нареждания за периодични преводи от новата сметка. Оттам обаче забравят да уведомят доставчика на телефонни услуги на Сюзан и тя е глобена, след като месечното плащане по договора ѝ с него не е изпълнено навреме.

Сюзан се оплаква на банката в Париж. Банката се съгласява да ѝ възстанови разходите за глобата и да коригира редовните преводи по договора с доставчика на мобилни телефонни услуги.

Вашите пари са защитени в ЕС

Правилата на ЕС гарантират, че парите във вашата банкова сметка (спестовна сметка и/или текуща сметка) са защитени в случай на несъстоятелност на банката, в която се намира тази сметка. Вашите средства са защитени до прага от 100 000 евро или еквивалента на тази сума в местна валута. Този праг се прилага за дадено лице и за дадена банка, което означава, че ако имате няколко сметки в една и съща банка, прагът от 100 000 евро важи за всичките ви сметки, взети заедно.

Има и изключения от правилото. Ако например имате обща сметка с партньора си, прагът от 100 000 евро важи за всеки от вас, което означава 200 000 евро за общата ви сметка. Освен това в някои други случаи парите ви ще бъдат защитени за ограничен период от време дори ако надхвърлят сумата от 100 000 евро, например:

В този случай сумите над 100 000 евро са защитени за период от поне 3 месеца, но не повече от 12 месеца, след като парите са прехвърлени по сметката или от момента, в който са станали законно прехвърлими, в зависимост от условията и праговете, определени от всяка страна от ЕС.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: