Развиване на бизнес
Последна проверка: 26/04/2019

Подаване на декларация за временно предоставяне на услуги

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

Ако се премествате в друга страна от ЕС и искате да предлагате временно регулирани услуги там, трябва да подадете предварителна писмена декларация. Декларацията трябва да бъде подадена в писмен вид, преди да започнете да предоставяте услуги. След като бъде подадена, декларацията е валидна за период от една година.

Какви документи трябва да подадете

Ако се изисква декларация, можете да я подадете директно в органа, отговарящ за вашата професия в приемащата страна (за да разберете кой е той, обърнете се към националното бюро за контактen там).

Декларацията трябва да съдържа следното:

Ако подавате декларация за първи път или ако има някаква промяна в положението ви, трябва да включите следните придружаващи документи:

Възможно е да има различия по отношение на документите, които трябва да представите, в зависимост от вашата професия и страната от ЕС, в която искате да я практикувате. Свържете се с органа, който отговаря за вашата професия в приемащата страна, за да проверите какви документи трябва да представите.

Какво се случва с вашата декларация

В повечето случаи можете да изпратите декларацията си по всяко време, преди да започнете да работите в приемащата страна (дори ако не сте сигурен, че наистина ще работите). След като подадете декларацията, можете веднага да започнете да практикувате професията си.

Ако регулираната професия е свързана със здравето и безопасността и не се признава автоматичноen, може да се наложи да изчакате приемащата държава да провери вашите квалификации, преди да започнете да работите за пръв път. В този случай ще трябва да получите официално разрешение, за да можете да започнете работа.

Възможно е да трябва да подновявате декларацията си веднъж в годината, ако смятате да продължите да предоставяте временно услуги в приемащата страна.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: