Последна проверка : 18/09/2018

Предоставяне на услуги в чужбина

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Ако сте регистрирали предприятие, предоставящо услуги (например като архитект или екскурзовод) в страната, в която живеете, можете да предлагате тези услуги в друга страна от ЕС, без да създавате предприятие или филиал там.

Това може да ви е от полза, ако искате да:

По принцип трябва да можете да предоставяте услуги в други страни от ЕС, без да се налага да се съобразявате с всички административни процедури и правила в съответната страна (като например получаване на предварително разрешение за извършване на стопанска дейност). Трябва обаче да уведомите публичните органи, че ще предлагате услуги в страната. Другата страна трябва да има основателни причини, за да наложи своите изисквания.

Ако имате трудности с обществените органи, можете да поискате помощ от нашите служби за помощ и съвети .

Забележка: Ако предлагате телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и електронни услуги, те винаги ще се облагат с данъкdefren в страната, в която е клиентът. За данъчно незадължено лице това е мястото, където то е установено, има постоянен адрес или обикновено пребивава. За бизнес клиент това е страната, в която е установено предприятието или в която има постоянен обект, когато услугата е предназначена за този обект.

Въпреки този принцип не може просто да приемете, че можете да предоставяте услуги, без да създадете предприятие на място. Това ще зависи главно от това колко често, колко дълго и колко редовно искате да предоставяте услуги.

Също така за някои сектори може да важат различни правила, като например за:

Ако решите да регистрирате компания в друга страна от ЕС, ще трябва да се съобразите с националните правила за учредяване/регистриране на дъщерно дружество, клон или агенция, както и с повечето от правилата в страната за учредяване на предприятие (включително признаване на вашите професионални квалификацииen и получаване на съответните разрешителни). Може също да се изисква съобразяване с национални, европейски или международни стандарти.

За да разберете какво да направите във вашия случай, обърнете се към единното звено за контакт в страната, в която искате да предоставяте услуги.

Единните звена за контакт предоставят информация на езика на страната, в която се намират.  Много от тях предоставят информация и на други езици. Равнището на предоставяната информация и услуги в различните звена за контакт могат да се различават.

Изберете държава:

 • Латвияlvlven
 • Литваltlten
 • Лихтенщайнlien
 • Люксембургlufrdeen
 • Малтаmten
 • Нидерландияnlnlen
 • Норвегияnoen
 • Обединено кралствоuken
 • Полшаplplen
 • Португалия*pt
 • Словакияsksken
 • Словенияsislen
 • Унгарияhuhuen
 • Финландияfifisven
 • Франция*fr
 • Хърватияcrhren
 • Чешка републикаczcsen
 • Швецияsesven

Всички клиенти в ЕС са равни.

Правилата на ЕС забраняват дискриминиране на получатели на услуги заради тяхната националност или местожителство. Това означава, че:

Ако се налага да отидете в чужбина, за да предлагате услугите си на клиенти там, може да имате допълнителни разходи – например за складиране или за да се съобразите с административни процедури. Подобни допълнителни разходи може да оправдаят по-високи цени за клиенти в чужбина.

Не сте сигурни кога е налице дискриминация?

Ако не сте сигурни дали сте незаконно дискриминирани от търговец или дали самите вие не прилагате дискриминационни условия към вашите клиенти, обърнете се към съответното en във вашата страна.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейска процедура за искове с малък материален интерес

Уреждане на спорове с доставчици или клиенти от друга страна в ЕС за суми на стойност до 2000 евро.

Вашият съветник от EURES

Вашият съветник от EURES може да ви информира за условията на труд и да ви помогне при процедурите за наемане на работа във вашата страна или във вашия трансграничен регион.

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: