Последна проверка: 10/11/2021

Разрешителни за работа

Като гражданин на ЕС по принцип не се нуждаете от разрешително за работа, за да работите в която и да е държава от ЕС.

За самостоятелно заетите лица в ЕС никога не се изисква разрешително за работа.

Предупреждение

Лихтенщайн налага квоти, ограничаващи броя на хората, които могат да работят и живеят там. Тази квотна система важи за гражданите на всички страни от ЕС, Норвегия и Исландия.

 

Работа в Швейцария

Повечето граждани на ЕС нямат нужда от разрешително за работа в Швейцария. Ограничения се прилагат за гражданите на Хърватия, които все още имат нужда от разрешително за работа. Научете повече за това как гражданите на ЕС могат да работят в Швейцарияfrdeiten.

Съгласно споразумението между ЕС и Швейцария за свободното движение на хора, гражданите на Швейцария могат свободно да живеят и работят в ЕС.

Повече информация

Преди да опитате да работите в страна, която все още налага ограничения, потърсете информация за приложимите процедури.

За допълнителни съвети се свържете с публичната служба по заетостта в страната, в която искате да работите, или с европейски съветник по заетосттаОтваряне като външна връзка.

Разрешителни за работа за граждани на страни извън ЕС

Като гражданин на страна извън ЕС може да имате право да работите в ЕС и да бъдете третиран наравно с гражданите на Съюза по отношение на условията на труд. Тези права зависят от вашето гражданство или от вашия статут на член на семейството на гражданин на ЕС.

Граждани на Турция

Като турски гражданин вашите права да се местите и да работите в държавите от ЕС зависят изцяло от националните правила на приемащата държава. Когато сте нает законно в ЕС, вие се ползвате от същите условия на труд като гражданите на съответната страна.

Вие имате следните права:

Граждани на други държави, които имат споразумения с ЕС

Имате право на същите условия на труд като гражданите на приемащата държава от ЕС, ако сте гражданин на една от 79-те държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейнen или гражданин на:

Граждани на държави, които нямат споразумения с ЕС

Ако сте гражданин на държава, която няма споразумение с ЕС, правото ви на работа в държава от ЕС зависи от националните закони на съответната държава.

Ако имате семейна връзка с гражданин на ЕС, вие:

За повече информация вижте портала на ЕС за имиграциятаfrespten.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Засегнати сте от Брексит?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: