Последна проверка: 08/06/2022

Прехвърляне на помощи за безработица

По принцип, за да получавате обезщетения за безработица, трябва да живеете в страната, която ги изплаща. При определени условия обаче можете да отидете да търсите работа в друга страна от ЕС и да продължите да получавате обезщетенията си от страната, в която сте останали безработни.

Престой в чужбина за по-малко от 3 месеца

Можете да продължите да получавате обезщетенията си за безработица в продължение най-малко на 3 месеца от страната от ЕС, в която сте работили за последно, като максималният срок е 6 месеца и зависи от институцията, която ви изплаща обезщетенията.

Това е възможно само ако сте:

Преди да заминете, трябва да:

Предупреждение

Това разрешение е валидно само за една страна. Ако искате да прехвърлите обезщетенията си в друга страна, трябва да попълните друг формуляр U2. Попитайте в бюрото по труда дали трябва да се върнете у дома, за да кандидатствате за това ново разрешение, или можете да го направите от разстояние.

При пристигането си в новата страна ще трябва да:

Предупреждение

Съветваме ви да се осведомите за вашите права и задължения като търсещо работа лице в новата страна предварително. Те могат силно да се различават от тези в страната, в която сте изгубили работата си.

След това ще получавате същите обезщетения като преди по банковата сметка в страната, в която сте останали безработни.

Предупреждение

Ако желаете да запазите правото си на обезщетения за безработица, трябва да се върнете в страната, която ги изплаща, не по-късно от деня, в който правото ви изтича.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Ако искате да останете в чужбина повече от 3 месеца, трябва да кандидатствате за удължаване на този срок пред националната служба по заетостта в страната, в която сте останали без работа, като обясните защо това е необходимо: срокът може да бъде удължен от 3 месеца на 6 месеца.

Предупреждение

Удължаването на този срок не е възможно във всички държави. Попитайте в бюрото по труда във вашата страна дали и при какви условия срокът може да бъде удължен.

Повечето от държавите, които удължават срока, имат ясни критерии за оценяване на тези молби. Например, могат да поискат от вас:

Кандидатствайте за удължаване на срока колкото се може по-рано. Трябва да подадете заявление за това преди края на първоначалния 3-месечен срок.

Равно третиране

Когато търсите работа в чужбина, имате същите права като гражданите на съответната страна по отношение на:

Предупреждение

Новата държава може да изчака да изградите реална връзка с местния трудов пазар, преди да ви предостави някои видове финансова помощ за намиране на работа, като например нисколихвени кредити за безработни, започващи предприемаческа дейност. Престоят ви в страната и търсенето на работа в продължение на определен период от време могат да бъдат приети като реална връзка с пазара на труда.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: