Последна проверка: 08/02/2021

Прехвърляне на помощи за безработица

Засегнати сте от Брексит?

Правилата и условията, представени на тази страница, все още важат за гражданите на ЕС в Обединеното кралство и за гражданите на Обединеното кралство в ЕС, ако те са защитени от Споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство.

Ако сте придобили социалноосигурителни права (например право на здравни грижи, обезщетения за безработица, пенсии) преди 31 декември 2020 г., в Споразумението за оттегляне са посочени общите правила за защита на тези права. Прочетете повече за правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство.

Ако смятате, че правата ви съгласно законодателството на ЕС не се спазват и се нуждаете от съвет, свържете се с нашата служба за помощ.

Ако сте гражданин на ЕС в Обединеното кралство, следва първо да потърсите правна защита от съответните органи на Обединеното кралство. Ако проблемът продължава, можете да докладвате за нарушение на вашите права до независимия надзорен орган на Обединеното кралство.

Ако сте гражданин на Обединеното кралство в държава от ЕС и имате проблем, можете да подадете жалба до Европейската комисия.

По принцип, за да получавате обезщетения за безработица, трябва да живеете в страната, която ги изплаща. При определени условия обаче можете да отидете да търсите работа в друга страна от ЕС и да продължите да получавате обезщетенията си от страната, в която сте останали безработни.

Престой в чужбина за по-малко от 3 месеца

Можете да продължите да получавате обезщетенията си за безработица в продължение най-малко на 3 месеца от страната от ЕС, в която сте работили за последно, като максималният срок е 6 месеца и зависи от институцията, която ви изплаща обезщетенията.

Това е възможно само ако сте:

Преди да заминете, трябва да:

Предупреждение

Това разрешение е валидно само за една страна. Ако искате да прехвърлите обезщетенията си в друга страна, трябва да попълните друг формуляр U2. Попитайте в бюрото по труда дали трябва да се върнете у дома, за да кандидатствате за това ново разрешение, или можете да го направите от разстояние.

При пристигането си в новата страна ще трябва да:

Предупреждение

Съветваме ви да се осведомите за вашите права и задължения като търсещо работа лице в новата страна предварително. Те могат силно да се различават от тези в страната, в която сте изгубили работата си.

След това ще получавате същите обезщетения като преди по банковата сметка в страната, в която сте останали безработни.

Предупреждение

Ако желаете да запазите правото си на обезщетения за безработица, трябва да се върнете в страната, която ги изплаща, не по-късно от деня, в който правото ви изтича.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Ако искате да останете в чужбина повече от 3 месеца, трябва да кандидатствате за удължаване на този срок пред националната служба по заетостта в страната, в която сте останали без работа, като обясните защо това е необходимо: срокът може да бъде удължен от 3 месеца на 6 месеца.

Предупреждение

Удължаването на този срок не е възможно във всички държави. Попитайте в бюрото по труда във вашата страна дали и при какви условия срокът може да бъде удължен.

Повечето от държавите, които удължават срока, имат ясни критерии за оценяване на тези молби. Например, могат да поискат от вас:

Кандидатствайте за удължаване на срока колкото се може по-рано. Трябва да подадете заявление за това преди края на първоначалния 3-месечен срок.

Равно третиране

Когато търсите работа в чужбина, имате същите права като гражданите на съответната страна по отношение на:

Предупреждение

Новата държава може да изчака да изградите реална връзка с местния трудов пазар, преди да ви предостави някои видове финансова помощ за намиране на работа, като например нисколихвени кредити за безработни, започващи предприемаческа дейност. Престоят ви в страната и търсенето на работа в продължение на определен период от време могат да бъдат приети като реална връзка с пазара на труда.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Обществени консултации

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: