Последна проверка: 25/04/2022

Отвличане на деца

Вашият партньор отвежда вашето дете в друга страна от ЕС без ваше позволение или в нарушение на съдебно решение?

Можете да предприемете съдебни действия, за да си върнете детето. Централните органи могат да ви помогнат да направите необходимите стъпки. Търсене на централни органи, отговарящи за международните отвличания на децаОтваряне като външна връзка

Ако вашият случай отговаря на законовите изисквания, съдилищата в държавата от ЕС, в която е отведено детето, ще решат дали то трябва да бъде върнато.

Възможни изключения

Както вие, така и вашето детето трябва да имате възможност да бъдете изслушани от съда по време на делото.

Отмяна на съдебно решение

Ако искате да отмените решение за предоставяне на родителски права, трябва да го обжалвате в страната, в която е било взето.

Не можете да отмените решение за предоставяне на родителски права, като отвлечете детето и поискате друго решение от съд в друга страна от ЕС.

Предупреждение

Изключения

Тези правила не се отнасят за Дания, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Въпреки това Дания, Исландия, Норвегия и Швейцария прилагат Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.Отваряне като външна връзка Случаите на отвличания в тези държави се разглеждат съгласно тази конвенция или други международни споразумения.

Лична история

Гарантиране на спазването на родителските права

След 14 години живот в Италия Ирена и Винченцо се развеждат. През 2013 г. италиански съд присъжда на Винченцо родителските права над тяхната дъщеря Алесандра и нарежда тя да бъде временно настанена в дом за деца в Пиза. В същия ден Ирена отива от Италия в Словения с дъщеря си.

Словенски съд признава решението на италианския съд и започва процедура по връщането на Алесандра на бащата, но Ирена оспорва решението.

Словенският съд дава временно на Ирена родителските права върху Алесандра, тъй като настаняването ѝ в дом за деца в Италия може да ѝ причини необратими психологически щети. Освен това по време на съдебната процедура в Словения Алесандра изразява желанието си да остане със своята майка.

Винченцо обжалва решението на словенския съд и печели. Алесандра е върната в Италия.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: