Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 14/03/2018

Информационни центрове: планирано лечение в чужбина

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

 • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.English
 • Публикации на ЕС за БрекзитEnglish
 • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно БрекзитEnglish

Национални органи за контакт

Във всяка страна от ЕС има поне един национален орган за контакт (в някои има и регионални или местни органи за контакт), който може да ви помогне по въпроси, свързани с организирането на лечение в чужбина.

Изберете държава:

Във вашата страна

Вашият национален орган за контакт може да ви информира за правата ви да получите здравно обслужване в други страни от ЕС, включително за:

 • правото на покриване на целите или част от вашите разходи
 • видовете лечение, разходите за които подлежат на възстановяване, и каква сума може да ви бъде върната
 • необходимостта от предварително разрешение и как да подадете заявление за него
 • начините за обжалване, ако правата ви не се спазват

В страната, в която искате да се лекувате

Националният орган за контакт може да ви предостави информация за:

 • здравната система на тази страна, как тя гарантира качество и безопасност и спазване на националните стандарти
 • регистрацията на определен доставчик и неговото право да предоставя дадено лечение, както и какви системи за качество и безопасност покрива този доставчик
 • правата на пациентите в тази страна, включително конкретна информация за възможностите за действие, ако нещо се обърка или не сте доволен от полученото лечение

Здравноосигурителни институции

Вашата здравноосигурителна институция може също така да ви предостави информация за вашето право на планирано лечение в друга страна от ЕС. По-конкретно, тя може да ви даде допълнителна информация за възстановяването на разходи, предварителното разрешение и всякакви ограничения във връзка с лечението ви в чужбина.

Доставчици на здравно обслужване

Доставчиците на здравно обслужване, като болници, клиники или други здравни заведения, трябва да ви уведомят за:

 • различните възможности за лечение, качеството и безопасността, разрешението/статуса на регистрацията на доставчика на здравно обслужване и пр., за да можете да направите информиран избор за вашето лечение
 • цената на лечението — преди провеждането на самото лечение — и да ви предоставят разбираема фактура след това, за да улеснят възстановяването на разходите
 • своята застраховка за професионална отговорност или неин еквивалент
 • (когато е приложимо) различни възможности за покриване на разходите за лечение
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети