Последна проверка: 23/12/2020

Развиване на бизнес

Засегнати сте от Брексит?

За да развиете още повече своя бизнес, можете да извършите сливане със съществуващо дружество. Друг вариант, ако планирате разширяване на дейността си в чужбина, е да създадете европейско дружество – вид акционерно дружество, регламентирано в правото на ЕС. Ако искате развитието да става по устойчив начин, можете да подобрите и следите екологичните резултати на своето предприятие чрез Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит (EMAS).

Споделяне на страницата: