Последна проверка: 26/04/2019

Развиване на бизнес

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

За да развиете още повече своя бизнес, можете да извършите сливане със съществуващо дружество. Друг вариант, ако планирате разширяване на дейността си в чужбина, е да създадете европейско дружество – вид акционерно дружество, регламентирано в правото на ЕС. Ако искате развитието да става по устойчив начин, можете да подобрите и следите екологичните резултати на своето предприятие чрез Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит (EMAS).

Споделяне на страницата: