Последна проверка: 24/01/2019

Права на пътуващите с влак

Когато си купувате билет за влак, не може да изискват от вас да заплатите по-висока цена заради националността си или мястото, от което купувате билета.

Вашите права, когато използвате железопътен транспорт,  по принцип се отнасят до всички пътувания с влак и железопътни услуги в ЕС.

Европейските страни могат да решават дали тези правила да се прилагат и за вътрешните превози (градски, крайградски, регионални и т.н.) и международните превози, които започват или завършват извън ЕС.

Отмяна или закъснение

Ако влакът ви бъде отменен или закъснее, винаги имате право на подходяща информация за това, което се случва, докато чакате.

Ако ви съобщят, че ще пристигнете в крайната си дестинация със закъснение от най-малко 1 час, имате право:

Ако решите да продължите пътуването си по същия маршрут или да приемете алтернативен транспорт до вашата дестинация, възможно е да имате право на обезщетение в размер на:

Няма да получите обезщетение, ако:

Ако смятате, че правата ви са били нарушени, можете да подадете жалба до железопътната компания, която трябва да ви отговори в срок от 1 месец.

Ако нейният отговор не ви удовлетворява, можете да се свържете с компетентния национален органpdfen [111 KB] във вашата страна.

Изгубени или повредени багажни пратки

Ако вашата багажна пратка бъде изгубена или повредена по време на вашето пътуване, имате право на обезщетение, освен ако тя е била недобре опакована, негодна за превоз или от особен характер.

Размер на обезщетението

Ако пътник загине или получи нараняване при злополука с влак, той (или лицата на негова издръжка) имат право на обезщетение за изгубен или повреден багаж (ръчен багаж или багажна пратка) в размер до 1500 евро.

Наранявания и смърт

Ако пътник получи нараняване или загине при злополука с влак, той (или лицата на негова издръжка) има право на обезщетение с авансово плащане в срок от 15 дни от злополуката за покриване на неговите непосредствени нужди (или на нуждите на лицата на негова издръжка).

В случай на смърт авансовото плащане е в размер на най-малко 21 000 евро на пътник.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: