Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 30/04/2018

Права на пътуващите с влак

Когато си купувате билет за влак, не може да изискват от вас да заплатите по-висока цена заради националността си или мястото, от което купувате билета.

Вашите права, когато използвате железопътен транспорт,  по принцип се отнасят до всички пътувания с влак и железопътни услуги в ЕС.

Европейските страни могат да решават дали тези правила да се прилагат и за вътрешните превози (градски, крайградски, регионални и т.н.) и международните превози, които започват или завършват извън ЕС.

Отмяна или закъснение

Ако влакът ви бъде отменен или закъснее, винаги имате право на подходяща информация за това, което се случва, докато чакате.

Ако ви съобщят, че ще пристигнете в крайната си дестинация със закъснение от най-малко 1 час, имате право:

 • да се откажете от пътуването и да поискате незабавно да ви върнат сумата, която сте заплатили за билета (в зависимост от обстоятелствата пълната сума или сумата за частта от пътуването, която не сте извършили).

  Възможно е също така да имате право на връщане до вашето първоначално място на заминаване, ако закъснението ви възпрепятства да изпълните целта на своето пътуване, или
 • на превоз до вашата крайна дестинация при първа възможност (или на по-късна дата по ваш избор). Това включва използването на алтернативен транспорт, когато влакът е блокиран и превозите по линията са преустановени.
 • на храна и напитки (пропорционално на времето на чакане)
 • на настаняване в хотел – ако се наложи да останете за през нощта.

Ако решите да продължите пътуването си по същия маршрут или да приемете алтернативен транспорт до вашата дестинация, възможно е да имате право на обезщетение в размер на:

 • 25% от цената на билета, ако закъснението е между 1 и 2 часа;
 • 50% от цената на билета, ако закъснението е над 2 часа.

Няма да получите обезщетение, ако:

 • сте бил информиран за закъснението, преди да си купите билета;

Ако смятате, че правата ви са били нарушени, можете да подадете жалба до железопътната компания, която трябва да ви отговори в срок от 1 месец.

Ако нейният отговор не ви удовлетворява, можете да се свържете с компетентния национален органpdfEnglish [111 KB] във вашата страна.

Изгубени или повредени багажни пратки

Ако вашата багажна пратка бъде изгубена или повредена по време на вашето пътуване, имате право на обезщетение, освен ако тя е била недобре опакована, негодна за превоз или от особен характер.

Размер на обезщетението

 • До 1300 евро на единица багаж – ако можете да докажете стойността на неговото съдържание.
 • 330 евро на единица багаж, ако не можете да докажете неговата стойност.

Ако пътник загине или получи нараняване при злополука с влак, той (или лицата на негова издръжка) имат право на обезщетение за изгубен или повреден багаж (ръчен багаж или багажна пратка) в размер до 1500 евро.

Наранявания и смърт

Ако пътник получи нараняване или загине при злополука с влак, той (или лицата на негова издръжка) има право на обезщетение с авансово плащане в срок от 15 дни от злополуката за покриване на неговите непосредствени нужди (или на нуждите на лицата на негова издръжка).

В случай на смърт авансовото плащане е в размер на най-малко 21 000 евро на пътник.

Законодателство на ЕС
 • Права на пътуващите с влак Deutsch español français italiano English
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети