Последна проверка : 22/03/2018

Жалби и разрешаване на спорове

Ако смятате, че вашият доставчик на електроенергия е нарушил правата ви (условия на договора, качество на услугата и пр.), разполагате със следните възможности:

можете да подадете жалба до вашия доставчик на газ или електроенергия. Той трябва да ви предостави информация относно начина на подаване на жалба.

Това ще ви даде възможност бързо да уредите спора и да ви бъдат възстановени и/или компенсирани разходите, ако има основание за това.

В случай че не сте удовлетворен от отговора на жалбата ви, имате право също така да я изпратите на независим орган за извънсъдебно уреждане на споровеen , като например омбудсман по въпросите на енергетиката.

Тези варианти не ограничават вашето право да заведете иск пред съд.

 

Лична история

Хелън от Обединеното кралство не е доволна от сметката си за електричество, тъй като не разбира как компанията е изчислила общата сума, която трябва да бъде заплатена и ѝ се струва твърде висока.

Тя подава писмено оплакване до доставчика си на електроенергия, но полученият отговор не я удовлетворява. Осем седмици след като подава оплакването и тъй като компанията не разрешава проблема, Хелън решава да се обърне към омбудсмана по въпросите на енергетиката. Той изисква от компанията да обясни какво се е случило и да вземе мерки за отстраняване на проблема. Компанията признава, че е допуснала грешка при изчисляването на сметката. Освен това тя променя стандартния формуляр за сметки, за да бъде информацията по-разбираема за потребителите.

Национално звено за контакт по въпросите на енергетиката

Във вашата страна трябва да имате достъп до единно звено за контактen , от което да можете да получите цялата нужна информация относно правата ви като потребители на енергия, действащото законодателство и ефективното уреждане на спорове с доставчици на газ или електроенергия.

Национални регулаторни органи

Вашите права като потребител на енергия в ЕС трябва да бъдат установени в националното законодателство на вашата страна. За повече информация се свържете с вашия национален регулаторен органen , който трябва да гарантира, че потребителите са защитени в съответствие с правото на ЕС.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: