Последна проверка: 10/05/2022

Жалби и разрешаване на спорове

Ако смятате, че вашият доставчик на енергия нарушава правата ви (договорни условия, качество на услугата и др.), можете да подадете жалба до него. Той трябва да ви предостави информация за процедурата. Това би следвало да ви даде възможност бързо да уредите спора и да ви бъдат възстановени разходите и/или да получите обезщетение, ако има основание за това.

В случай че не сте удовлетворен от отговора на жалбата ви, имате право също така да я изпратите на независим орган за извънсъдебно уреждане на споровеОтваряне като външна връзка като например омбудсман по въпросите на енергетиката.

Тези варианти не ограничават вашето право да заведете иск пред съд.

Лична история

Омбудсманът може да ви помогне в случай на жалба

Елен от Франция не е доволна от сметката си за електроенергия. Тя не разбира как компанията е изчислила общата сума, която трябва да бъде заплатена, и която ѝ се струва твърде висока.

Тя подава писмена жалба до доставчика си на електроенергия, но полученият отговор не я удовлетворява. След като изминават осем седмици от подаването на жалбата и компанията не разрешава проблема, Елен решава да се обърне към омбудсмана по въпросите на енергетиката. Той изисква от компанията да обясни какво се е случило и да вземе мерки за отстраняване на проблема. Компанията признава, че е допуснала грешка при изчисляването на сметката на Елен. Освен това тя променя стандартния формуляр за сметки, за да бъде информацията по-разбираема за потребителите.

Национално звено за контакт по въпросите на енергетиката

Във вашата страна трябва да имате достъп до единно звено за контактОтваряне като външна връзка, от което да можете да получите цялата нужна информация относно правата ви като потребители на енергия, действащото законодателство и ефективното уреждане на спорове с доставчици на газ или електроенергия.

Национални регулаторни органи

Вашите права като потребител на енергия в ЕС трябва да бъдат установени в националното законодателство на вашата страна. За повече информация се свържете с вашия национален регулаторен органОтваряне като външна връзка, който трябва да гарантира, че потребителите са защитени в съответствие с правото на ЕС.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: