Senest tjekket: 07/10/2020

Den europæiske småkravsprocedure

Brexit – hvad nu?

Hvad går det ud på?

Du kan bruge den europæiske småkravsprocedure til at fremsætte krav over for:

Proceduren kan bruges ved krav på op til 5 000 euro (eksklusive udgifter) i alle EU-lande bortset fra Danmark.

Den europæiske småkravsprocedure er et alternativ til de nationale procedurer. En afgørelse med denne procedure anerkendes og kan håndhæves i et andet EU-land og kan ikke bestrides (medmindre der er uoverensstemmelser med en eksisterende afgørelse i det andet EU-land mellem samme parter).

Fordele:

Hvor meget koster det?

Du skal normalt betale et retsgebyr , der vil blive tilbagebetalt, hvis du vinder sagen.

I grænseoverskridende sager skal du eventuelt også betale for formularer, der skal oversættes. Omkostningerne refunderes, hvis du vinder sagen.

Hvordan fungerer proceduren?

Du kan fremsætte et krav med formularen til småkrav .

  1. Udfyld formular Aen, og send den til den domstol, som har kompetence til at behandle kravet. Det kan være i det land, hvor din virksomhed er etableret, eller i det andet involverede EU-land.
  2. Når domstolen har modtaget formularen, skal den udfylde sin del af svarformularenen.
  3. Domstolen kan bede dig om at udfylde formular Ben, hvis den mener, at du skal give flere oplysninger.
  4. Senest 14 dage efter, at domstolen har modtaget formularen, skal den fremlægge en kopi af den — sammen med svarformularen — for sagsøgte.
  5. Sagsøgte skal udfylde sin del af svarformularenen inden for 30 dage.
  6. Domstolen skal sende dig en kopi af ethvert svar indenfor 14 dage.
  7. Når domstolen har modtaget sagsøgtes svar, har den 30 dage til at:

Resultat af proceduren og håndhævelse

De retshåndhævende myndigheder vil håndhæve afgørelsen efter nationale regler.

En domstol kan kun afvise at håndhæve afgørelsen, hvis den er i strid med en tidligere afgørelse mellem din virksomhed og sagsøgte om samme anliggende.

Afgørelsen er gyldig i alle EU-lande med undtagelse af Danmark.

Læs mere om den europæiske småkravsprocedure

Du kan læse mere om, hvordan du fremsætter et krav i den omfattende brugervejledningen.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Den europæiske småkravsprocedure

Afgør tvister med leverandører eller kunder fra andre EU-lande i sager om krav på op til 2 000 euro.

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: