Senest tjekket: 14/07/2020

Kommunalvalg

Brexit – hvad nu?

Hvis du som EU-borger bor i et andet EU-land, har du ret til at stemme og stille op som kandidat til kommunalvalg i det land.

Først skal du på valglisten

Hvis du gerne vil stemme til kommunalvalget i det land, du bor i, skal du give udtryk for det og anmode om at komme på valglisten i landet. Du skal bl.a. oplyse, hvor du kommer fra, og hvor du bor.

Find ud af, hvor og hvordan du kan lade dig registrere i dit værtsland:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Du bliver dog automatisk registreret på valglisten til kommunalvalg i følgende lande: Danmark, Estland, Finland, Holland, Letland, Litauen, Malta, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østrig (undtagen Burgenland). Når du er registreret som bosiddende i et af de lande, kommer du automatisk på valglisten til kommunalvalgene.

I de lande, hvor det er obligatorisk at stemme, bliver du kun sat på en valgliste, hvis du selv anmoder om det.

Betingelser for at stemme

Som EU-borger stemmer du på samme vilkår som statsborgere i det land, du bor i. Hvis landets statsborgere skal have boet i landet eller i kommunen i en vis periode for at have stemmeret, gælder det samme for dig.

Man skal dog også tage højde for de perioder, hvor du har boet i andre EU-lande (ud over dit hjemland).

Der kan være særlige regler i EU-lande, hvor andre statsborgere udgør over 20 % af de samlede vælgere. I sådanne tilfælde kan værtslandet kræve en længere opholdsperiode, før du kan deltage i kommunalvalget. I dag er det kun tilfældet for Luxembourg.

Stemmepligt

Hvis det er obligatorisk at stemme til kommunal- og EU-valg i dit værtsland, og du efter din registrering i landet blev sat på en valgliste, har du pligt til at stemme - ligesom landets egne statsborgere.

Det er obligatorisk at stemme i følgende lande: Belgien, Cypern, Grækenland og Luxembourg.

Hvis du selv vil stille op

Hvis du vil stille op til kommunalvalg i dit værtsland, kan du blive bedt om at underskrive en erklæring om, at der ikke er nogen grunde til, at du skulle blive udelukket fra at deltage i dit hjemland. Du kan blive bedt om at dokumentere det med et bevis udstedt i dit hjemland.

I disse lande kan du blive valgt ind som rådmand - men kun statsborgere i landet kan blive borgmester:

I visse andre lande er posten som viceborgmester og kommunalbestyrelsesmedlem også forbeholdt statsborgere.

Betingelser for at stille op

Som EU-borger kan du stille op som kandidat på samme vilkår som statsborgere i det land, du bor i. Hvis landets statsborgere skal have boet i landet eller i kommunen i en vis periode for at kunne stille på, gælder det samme for dig.

Man skal dog også tage højde for de perioder, hvor du har boet i andre EU-lande (ud over dit hjemland).

Der kan være særlige regler i EU-lande, hvor andre statsborgere udgør over 20 % af de samlede vælgere. I sådanne tilfælde kan værtslandet kræve en længere opholdsperiode, før du kan stille op som kandidat til kommunalvalget. I dag er det kun tilfældet for Luxembourg.

Mere om at stemme og stille op til valg i dit værtsland:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Del denne side: