Senest tjekket: 15/12/2022

Kontaktpersoner

Hjælpetjenester

Spørgsmål om EU

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Informationscentre i dit land

Få rådgivning om dine EU-rettigheder / Løs problemer med en offentlig myndighed

Your Europe – Råd & Vink / Solvit

Hjælp og rådgivning til virksomheder

Få erhvervsstøtte en

Forbrugerspørgsmål

Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre ECC-Net

Passagerrettigheder

Passagerrettigheder ved flyrejser

Passagerrettigheder ved togrejser

Problemer med forsikringsselskaber eller banker i udlandet

Udenretslige klager over forsikringsselskaber eller banker

Arbejds- og socialsikringsrettigheder

Kontakt en europæisk beskæftigelsesrådgiver

Ansvarlig afdeling

Europa-Kommissionen
GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'e
Planlægning, økonomi, data

Data og viden til brug for politik, erhvervsliv og mennesker
B-1049 Bruxelles
Belgien