Senest tjekket: 13/06/2022

Telekommunikationstjenester

Få en fastnettelefonlinje

Uanset hvor du befinder dig i EU, skal du have adgang til telekommunikationstjenester af god kvalitet til en rimelig pris – herunder forbindelse til en telefonlinje og velfungerende adgang til internettet på et fast sted.I dette tilfælde alle 28 EU-lande

Der skal være mindst ét teleselskab, som kan yde denne tjeneste. Det kaldes "forsyningspligt".

Advarsel

I visse tilfælde, f.eks. hvis din anmodning ikke er teknisk mulig, kan anmodningen blive anset for at være "urimelig" og dermed afvises.

Din nationale tilsynsmyndighed en kan sætte dig i kontakt med den forsyningspligtige udbyder i dit land.

Eksempel

Eleni fra Grækenland flyttede for nylig væk fra Athen og ud på landet og ville gerne have installeret en telefonforbindelse i sit nye hus. Efter at have snakket med flere selskaber, som alle sagde, at deres netværk ikke dækkede hendes område, kontaktede hun den græske tilsynsmyndighed. De fortalte hende, hvem det forsyningspligtige selskab var, og det lykkedes hende derefter at få en telefonforbindelse.

Kontrakter med teleselskaber

Dit teleselskab skal:

Når du har underskrevet en aftale med et teleselskab, har du ret til at:

Du skal altid kunne ringe til det gratis europæiske alarmnummer 112 – fra en hvilken som helst telefon. Også fra telefonbokse og mobiltelefoner.

Eksempel

Maxime fra Belgien fik et brev fra sit mobilselskab med den månedlige telefonregning. I brevet stod der, at de ville reducere antallet af gratis sms'er i hans pakke. Mobilselskabet tilbød ham en anden, dyrere, pakke med fri sms.

Maxime kontaktede sit mobilselskab og opsagde abonnementet. Han besluttede sig for at skifte til en anden udbyder og kunne beholde sit gamle mobilnummer.

Husk på, at du har ret til at opsige dit abonnement, hvis din udbyder ændrer vilkårene i jeres oprindelige aftale. Hvis du skifter udbyder, har du også ret til at beholde dit gamle telefonnummer.

Hjælp til brugere med handicap

Selv om du har et handicap, skal du have adgang til de samme telekommunikationstjenester som andre forbrugere.

Du kan også have ret til særlige redskaber eller tjenester fra din teleudbyder, som gør dig i stand til at bruge telenettet – f.eks. adgang til live tekst til tale-tjenester eller mulighed for at modtage din telefonregning i et alternativt format, f.eks. brailleskrift.

Din nationale tilsynsmyndighed en kan oplyse dig nærmere om disse rettigheder.

Opkald fra dit hjemland til et andet EU-land

EU-reglerne begrænser også det beløb, du kan blive afkrævet, når du ringer eller sender en sms til et andet EU-land hjemmefra. Du skal højst betale 0,19 euro (plus moms) pr. minut for opkald til et andet EU-land og højst 0,06 euro (plus moms) pr. sms, du sender til et andet EU-land.

Disse maksimumsopkaldsafgifter gælder for opkald fra din fastnet- eller mobiltelefon i dit hjemland til en fastnet- eller mobiltelefon i et andet EU-land.

Mobiltelefoni i udlandet – roaming

Når du bruger din mobiltelefon uden for hjemlandet i et andet EU-land, skal du ikke betale yderligere for at roame.

Det betyder, at når du ringer (på mobil- og fastnettelefon) eller sender sms'er

skal du betale det samme, som du betaler, når du ringer eller sms'er i dit hjemland. For datatjenester betaler du de samme satser, som du betaler i dit hjemland.

Læs mere om roaming og mobiltelefoni.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: