Senest tjekket: 24/01/2019

Telekommunikationstjenester

Uanset hvor du befinder dig i EU, skal du have adgang til telekommunikationstjenester af god kvalitet til en rimelig pris – herunder forbindelse til en telefonlinje og velfungerende adgang til internettet på et fast sted.

Der skal være mindst ét teleselskab, som kan yde denne tjeneste. Det kaldes "princippet om forsyningspligt".

I visse tilfælde, f.eks. hvis din anmodning ikke er teknisk mulig, kan anmodningen blive anset for at være "urimelig" og dermed afvises.

Din nationale tilsynsmyndigheden kan sætte dig i kontakt med den forsyningspligtige udbyder i dit land.

Sagseksempel

Eleni fra Grækenland flyttede for nylig væk fra Athen og ud på landet og ville gerne have installeret en telefonforbindelse i sit nye hus. Efter at have snakket med flere selskaber, som alle sagde, at deres netværk ikke dækkede hendes område, kontaktede hun den græske tilsynsmyndighed. De fortalte hende, hvem det forsyningspligtige selskab var, og det lykkedes hende derefter at få en telefonforbindelse.

Abonnement hos teleselskaber

Dit teleselskab skal:

Når du har underskrevet en aftale med et teleselskab, har du ret til at:

Du skal altid kunne ringe til det gratis europæiske alarmnummer 112 – fra enhver telefon. Også fra telefonbokse og mobiltelefoner.

Sagseksempel

Maxime fra Belgien fik et brev fra sit mobilselskab med den månedlige telefonregning. I brevet stod der, at de ville reducere antallet af gratis sms'er i hans pakke. Mobilselskabet tilbød ham en anden, dyrere, pakke med fri sms.

Maxime kontaktede sit mobilselskab og opsagde abonnementet. Han besluttede sig for at skifte til en anden udbyder og var i stand til at beholde sit gamle mobilnummer.

Husk på, at du har ret til at opsige dit abonnement, hvis din udbyder ændrer vilkårene i jeres oprindelige aftale. Hvis du skifter udbyder, har du også ret til at beholde dit gamle telefonnummer.

Hjælp til brugere med handicap

Selv om du har et handicap, skal du have adgang til de samme telekommunikationstjenester som andre forbrugere.

Du kan også have ret til særlige redskaber eller tjenester fra din teleudbyder, som gør dig i stand til at bruge telenettet – f.eks. adgang til live tekst til tale-tjenester eller mulighed for at modtage din telefonregning i et alternativt format, f.eks. brailleskrift.

Din nationale tilsynsmyndigheden vil kunne oplyse dig nærmere om disse rettigheder.

Mobiltelefoni i udlandet – roaming

EU's regler om "roam-som-hjemme" betyder, at når du bruger din mobiltelefon uden for hjemlandet i et andet EU-land, behøver du ikke betale yderligere for at roame. Disse regler har du glæde af, når du ringer (til mobil- og fastnettelefoner), sender sms'er og bruger datatjenester i udlandet.

Læs mere om roaming og mobiltelefoni.

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: