Utolsó frissítés: 15/09/2022

Vegyi anyagok regisztrálása az EU-ban (REACH-rendelet)

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek évente legalább egy tonna vegyi anyagot állítanak elő az Európai Gazdasági Térségben (EGT), illetve legalább egy tonna vegyi anyagot hoznak be az EGT területére, a szóban forgó anyagokat be kell jegyeztetniük a REACH-adatbázisban (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia). A REACH-rendelet (a betűszó a „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” angol kifejezés kezdőbetűiből tevődik össze) a vegyi anyagok regisztrálásával, értékelésével, engedélyezésével és korlátozásával kapcsolatos előírásokat rögzíti.

A REACH-szabályozás az összes vegyi anyagra vonatkozik: az ipari eljárásokban használt anyagokra éppúgy, mint a háztartási termékekben (pl. festékekben, tisztítószerekben, ruházati termékekben, bútorokban, illetve elektromos berendezésekben) megtalálható vegyi anyagokra. A rendelet ezért az Európai Gazdasági Térségben működő vállalkozások túlnyomó többségét érinti.

Olyan anyagokat, amelyek nincsenek regisztrálva, tilos forgalomba hozni vagy felhasználni.

A REACH-rendelet előírásai Önre is vonatkoznak, ha Ön:

A rendeletnek való megfelelés érdekében Önnek azonosítania és kezelnie kell azokat a kockázatokat, amelyekkel a cége által az EU-ban, illetve az Európai Gazdasági Térségben előállított és/vagy forgalmazott anyagok használata jár.

Amikor Ön gyártóként vagy importőrként vegyi anyagot regisztráltat, be kell mutatnia az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA), hogyan lehet a szóban forgó anyagot biztonságosan használni, és az ellátási lánc egészére vonatkozóan közölnie kell biztonsági adatlapon a potenciális felhasználókkal, hogy mit kell esetlegesen tenniük a kockázatok kezelése érdekében.

Ha az Ön vállalkozása továbbfelhasználó, más kötelezettségeknek kell eleget tennie. A legfontosabb az, hogy végrehajtsa a biztonsági adatlapon ismertetett kockázatkezelési intézkedéseket. Ügyeljen arra, hogy az anyagok felhasználása megfeleljen a regisztrációs dokumentációban foglaltaknak, és lépjen kapcsolatba a vegyi anyagokat vagy készítményeket Önnek szállító, illetve Öntől átvevő vállalkozásokkal.

Az Európai Vegyianyag-ügynökség NavigátorKülső honlaphoz vezető link eszközének segítségével Ön meg tudja állapítani, hogy cégének – az ellátási láncban elfoglalt helyének megfelelően – milyen feladatai és kötelezettségei vannak, és hogy vállalkozása adott esetben milyen mentességekben részesülhet.

Böngésszen az ECHA kkv-támogatással foglalkozó részében, hogy tájékozódjon a kisvállalkozásokat érintő kérdésekről.

A REACH-szabályozás a gyakorlatban

A REACH-rendelet új szabályokat vezetett be a vegyi anyagok forgalomba hozatalára vonatkozóan. Ezek a szabályok az önmagukban, keverék részeként, illetve termék összetevőjeként forgalomba hozni kívánt anyagokat egyaránt lefedik. A szabályozás értelmében az ágazati szereplőknek:

A rendelet ezen túlmenően felhatalmazza az Európai Uniót arra, hogy szükség esetén kiegészítő intézkedéseket hozzon uniós szinten. Az Európai Vegyianyag-ügynökségKülső honlaphoz vezető link segít összehangolni és végrehajtani a szükséges lépéseket, melyek a következők:

Díjak

A REACH-rendelet értelmében a vegyi anyagok regisztrálásáért díjat kell fizetni. A díj összege és a díjfizetés határideje a regisztrálási kérelem típusától függ. A kkv-kra kedvezményes díjszabás vonatkozik. A fizetendő díjak mellett az Ön cégének egyéb költségekkel is számolnia kell a REACH-rendeletben foglaltak végrehajtása kapcsán, így például az alábbiakkal kapcsolatos költségekkel:

A gazdasági szereplők közötti szoros együttműködés – például az időben történő előkészítés – jelentős költségmegtakarítást eredményezhet minden együttműködő fél számára.

Lásd még:

Kapcsolódó weboldalak

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Tagállami ügyfélszolgálatok a vegyi anyagok témájában

Ha felvilágosítást szeretne kérni azzal kapcsolatban, hogy milyen kötelezettségei vannak az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet, illetve a REACH-rendelet alapján, azt tanácsoljuk, hogy első körben forduljon az illetékes tagállami ügyfélszolgálathoz.

Termékinformációs kapcsolattartó pontok

Ön az országában működő termékinformációs pont segítségével tájékozódhat a termékekre vonatkozó nemzeti jogszabályokról, és azokhoz az információkhoz is hozzájuthat, melyek birtokában termékeit más EU-országok piacain is értékesíteni tudja.

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: