Utolsó frissítés: 15/09/2022

Vegyi anyagok regisztrálása az EU-ban (REACH-rendelet)

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek évente legalább egy tonna vegyi anyagot állítanak elő az Európai Gazdasági Térségben (EGT), illetve legalább egy tonna vegyi anyagot hoznak be az EGT területére, a szóban forgó anyagokat be kell jegyeztetniük a REACH-adatbázisban (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia). A REACH-rendelet (a betűszó a „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” angol kifejezés kezdőbetűiből tevődik össze) a vegyi anyagok regisztrálásával, értékelésével, engedélyezésével és korlátozásával kapcsolatos előírásokat rögzíti.

A REACH-szabályozás az összes vegyi anyagra vonatkozik: az ipari eljárásokban használt anyagokra éppúgy, mint a háztartási termékekben (pl. festékekben, tisztítószerekben, ruházati termékekben, bútorokban, illetve elektromos berendezésekben) megtalálható vegyi anyagokra. A rendelet ezért az Európai Gazdasági Térségben működő vállalkozások túlnyomó többségét érinti.

Olyan anyagokat, amelyek nincsenek regisztrálva, tilos forgalomba hozni vagy felhasználni.

A REACH-rendelet előírásai Önre is vonatkoznak, ha Ön:

A rendeletnek való megfelelés érdekében Önnek azonosítania és kezelnie kell azokat a kockázatokat, amelyekkel a cége által az EU-ban, illetve az Európai Gazdasági Térségben előállított és/vagy forgalmazott anyagok használata jár.

Amikor Ön gyártóként vagy importőrként vegyi anyagot regisztráltat, be kell mutatnia az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA), hogyan lehet a szóban forgó anyagot biztonságosan használni, és az ellátási lánc egészére vonatkozóan közölnie kell biztonsági adatlapon a potenciális felhasználókkal, hogy mit kell esetlegesen tenniük a kockázatok kezelése érdekében.

Ha az Ön vállalkozása továbbfelhasználó, más kötelezettségeknek kell eleget tennie. A legfontosabb az, hogy végrehajtsa a biztonsági adatlapon ismertetett kockázatkezelési intézkedéseket. Ügyeljen arra, hogy az anyagok felhasználása megfeleljen a regisztrációs dokumentációban foglaltaknak, és lépjen kapcsolatba a vegyi anyagokat vagy készítményeket Önnek szállító, illetve Öntől átvevő vállalkozásokkal.

Az Európai Vegyianyag-ügynökség NavigátorKülső honlaphoz vezető link eszközének segítségével Ön meg tudja állapítani, hogy cégének – az ellátási láncban elfoglalt helyének megfelelően – milyen feladatai és kötelezettségei vannak, és hogy vállalkozása adott esetben milyen mentességekben részesülhet.

Böngésszen az ECHA kkv-támogatással foglalkozó részében, hogy tájékozódjon a kisvállalkozásokat érintő kérdésekről.

A REACH-szabályozás a gyakorlatban

A REACH-rendelet új szabályokat vezetett be a vegyi anyagok forgalomba hozatalára vonatkozóan. Ezek a szabályok az önmagukban, keverék részeként, illetve termék összetevőjeként forgalomba hozni kívánt anyagokat egyaránt lefedik. A szabályozás értelmében az ágazati szereplőknek:

A rendelet ezen túlmenően felhatalmazza az Európai Uniót arra, hogy szükség esetén kiegészítő intézkedéseket hozzon uniós szinten. Az Európai Vegyianyag-ügynökségKülső honlaphoz vezető link segít összehangolni és végrehajtani a szükséges lépéseket, melyek a következők:

Díjak

A REACH-rendelet értelmében a vegyi anyagok regisztrálásáért díjat kell fizetni. A díj összege és a díjfizetés határideje a regisztrálási kérelem típusától függ. A kkv-kra kedvezményes díjszabás vonatkozik. A fizetendő díjak mellett az Ön cégének egyéb költségekkel is számolnia kell a REACH-rendeletben foglaltak végrehajtása kapcsán, így például az alábbiakkal kapcsolatos költségekkel:

A gazdasági szereplők közötti szoros együttműködés – például az időben történő előkészítés – jelentős költségmegtakarítást eredményezhet minden együttműködő fél számára.

Lásd még:

Kapcsolódó weboldalak

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Tagállami ügyfélszolgálatok a vegyi anyagok témájában

Ha felvilágosítást szeretne kérni azzal kapcsolatban, hogy milyen kötelezettségei vannak az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet, illetve a REACH-rendelet alapján, azt tanácsoljuk, hogy első körben forduljon az illetékes tagállami ügyfélszolgálathoz.

Termékinformációs kapcsolattartó pontok

Ön az országában működő termékinformációs pont segítségével tájékozódhat a termékekre vonatkozó nemzeti jogszabályokról, és azokhoz az információkhoz is hozzájuthat, melyek birtokában termékeit más EU-országok piacain is értékesíteni tudja.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: