Utolsó frissítés:: 15/03/2019

Európai részvénytársaság létrehozása

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Ha Ön a vállalkozásának tevékenységét ki szeretné terjeszteni egy vagy több másik európai országra, lehetősége van arra, hogy európai részvénytársaságot alapítson. Az európai részvénytársaság – melynek rövidítése a latin Societas Europaea kifejezés kezdőbetűi alapján SE – olyan társasági forma, amely lehetővé teszi Önnek, hogy különböző európai országokban egységes szabályok szerint működtesse vállalkozását.

Több okból is érdemes lehet európai részvénytársaságot alapítani:

Európai részvénytársaság alapításának feltételei

Ahhoz, hogy Ön európai részvénytársaságot jegyeztethessen be, teljesülniük kell a következő feltételeknek:

 1. A vállalkozás székhelye és központi irodája ugyanabban az uniós országban van.
 2. A vállalkozás jelen van más uniós országokban is (leányvállalatok vagy kirendeltségek révén), vagy pedig az érintett cégek összessége legalább két különböző uniós ország joghatósága alá tartozik.
 3. A vállalkozás jegyzett tőkéje legalább 120 ezer euró.
 4. Ön és a vállalkozás alkalmazottainak képviselői közösen döntést hoztak arról, hogy a munkavállalók hogyan vesznek részt a társaság szerveiben, és hogy a cég vezetősége hogyan konzultál a munkavállalókkal, illetve hogyan tájékoztatja őket.

A követelmények tagállamonként eltérhetnek. Előfordulhat, hogy egyes országok magasabb tőkekövetelményeket írnak elő, vagy megkövetelik, hogy az európai részvénytársaság központi irodája és székhelye ugyanazon a címen legyen bejegyezve. Ellenőrizze, hogy az Ön országa előír-e többletkövetelményeket.

Európai részvénytársaság alapítása

Az Ön vállalatának egyedi helyzetétől függően négyféleképpen lehet európai részvénytársaságot létrehozni:

Az alapítás módja Az alapítók Követelmények
Összeolvadás (európai részvénytársaság alapítása céljából) Részvénytársaságok Legalább két, különböző EU-országokban bejegyzett vállalkozásnak kell egyesülnie.
Európai holdingtársaság alapítása Részvénytársaságok és/vagy korlátolt felelősségű társaságok Legalább két, különböző EU-országokban bejegyzett vállalkozásnak kell egyesülnie,

vagy

a részt vevő vállalkozásoknak rendelkezniük kell legalább 2 éve alapított leányvállalattal vagy fiókteleppel egy másik uniós országban.
Európai leányvállalat alapítása Vállalkozások vagy más jogi személyek

Legalább két gazdálkodó egység bejegyzett székhelyének különböző EU-országokban kell lennie,

vagy

a részt vevő gazdálkodó egységeknek legalább 2 éve alapított leányvállalattal vagy fiókteleppel kell rendelkezniük egy másik uniós országban.

Átalakulás Részvénytársaság A vállalkozásnak legalább 2 éve alapított leányvállalattal kell rendelkeznie egy másik uniós országban.

Ha Ön úgy dönt, hogy európai részvénytársaságot hoz létre, más és más dokumentumokat kell benyújtania attól függően, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket választja. Az illetékes tagállami hatóságnál tájékozódhat a követelményekről.

Az illetékes tagállami hatóságnak a kért dokumentumok kiadásától számított egy hónapon belül tájékoztatnia kell a Kiadóhivatalt az Ön bejegyzés iránti kérelméről. Az illetékes tagállami hatóságnak a következőket kell közölnie a Kiadóhivatallal:

Az új európai részvénytársaság adatait az Európai Unió Hivatalos Lapja is közzéteszi.

Miután bejegyeztette európai részvénytársaságát, ne felejtse el beilleszteni a névbe az „SE" rövidítést a cégnév előtt vagy után.

A székhely áthelyezése egy másik uniós országba

Ön áthelyezheti európai részvénytársaságának székhelyét egy másik uniós országba, azaz a székhely módosításához nem kell megszüntetnie a vállalkozást – feltéve, hogy a cég nem áll jogi eljárás (pl. felszámolási vagy fizetésképtelenségi eljárás) alatt. Önnek két hónappal előre hirdetmény útján nyilvánosságra kell hoznia szándékát, és csak akkor keríthet sort az áthelyezésre, ha a részvényesei jóváhagyják. A székhely áthelyezésének jóváhagyása előtt az illetékes hatóságoknak meg kell győződniük arról, hogy minden alaki követelmény teljesült, ideértve a hitelezők és egyéb jogtulajdonosok védelmét.

Egyes uniós országokban – köztük Belgiumban, Bulgáriában, Cipruson, Dániában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, Lengyelországban, Lettországban, Portugáliában, Spanyolországban és Svédországban – az illetékes nemzeti hatóságok közérdekre hivatkozva ellenezhetik a székhely áthelyezését az áthelyezési szándék bejelentésétől számított két hónapban.

Számviteli szabályok

Az Ön vállalkozására a bejegyzett székhelye szerinti EU-ország részvénytársaságokra vonatkozó számviteli szabályozása lesz irányadó.

Ha az Ön által létrehozott európai részvénytársaság:

vállalkozására az ilyen típusú társaságokra vonatkozó nemzeti szabályok lesznek alkalmazandók.

Végelszámolás, felszámolás, csőd és fizetésbeszüntetés

A végelszámolási, felszámolási, csőd- és fizetésbeszüntetési eljárások tekintetében a cég székhelye szerinti uniós ország vonatkozó jogszabályait kell alkalmazni.

Az európai részvénytársaságokra vonatkozó jogszabályok az egyes országokban

Az európai részvénytársaságokra fő szabályként ugyanazok az uniós szabályok alkalmazandók EU-szerte mindenütt. Mindazonáltal kisebb eltérések előfordulhatnak az egyes országok jogszabályaiban. Például különbségek lehetnek azt illetően, hogy melyik hatósággal kell kapcsolatot tartani, vagy milyen rendelkezéseket kell betartani a munkavállalói részvétel tekintetében.

Nézzen utána, hogy az Ön országában milyen egyedi rendelkezések vannak hatályban.

Ország kiválasztása
 • Ausztriaatdeen
 • Belgiumbedeenfrnl
 • Bulgáriabgbgen
 • Cipruscyelen
 • Csehországczcsen
 • Dániadkdaen
 • Egyesült Királysággb
 • Finnországfi
 • Franciaországfrenfr
 • Görögországgr
 • Hollandianlennl
 • Horvátországhr
 • Izlandis
 • Lengyelországplenpl
 • Lettországlvenlv
 • Liechtensteinlideen
 • Litvánialt
 • Luxemburgludeenfr
 • Magyarországhuenhu
 • Máltamtenmt
 • Norvégianoen
 • Németországdedeen
 • Olaszországitenit
 • Portugáliapt
 • Romániaro
 • Spanyolországesenes
 • Svédországseensv
 • Szlovákiaskensk
 • Szlovéniasiensl
 • Észtországeeenet
 • Írországieen

* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Egyablakos ügyintézési pontok

Tagállami információk azoknak, akik üzleti tevékenységeiket ki szeretnék terjeszteni egy másik uniós országra

Helyi vállalkozástámogatás - Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Oldal megosztása: