Utolsó frissítés: 22/08/2022

Európai részvénytársaság létrehozása

Ha Ön a vállalkozásának tevékenységét ki szeretné terjeszteni egy vagy több másik európai országra (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam), lehetősége van arra, hogy európai részvénytársaságot alapítson. Az európai részvénytársaság – melynek rövidítése a latin Societas Europaea kifejezés kezdőbetűi alapján SE – olyan társasági forma, amely lehetővé teszi Önnek, hogy különböző európai országokban egységes szabályok szerint működtesse vállalkozását.

Több okból is érdemes lehet európai részvénytársaságot alapítani:

Európai részvénytársaság alapításának feltételei

Ahhoz, hogy Ön európai részvénytársaságot jegyeztethessen be, teljesülniük kell a következő feltételeknek:

  1. A vállalkozás székhelye és központi irodája ugyanabban az uniós országban van.
  2. A vállalkozás jelen van más uniós országokban is (leányvállalatok vagy kirendeltségek révén), vagy pedig az érintett cégek összessége legalább két különböző uniós ország joghatósága alá tartozik.
  3. A vállalkozás jegyzett tőkéje (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam) legalább 120 ezer euró.
  4. Ön és a vállalkozás alkalmazottainak képviselői közösen döntést hoztak arról, hogy a munkavállalók hogyan vesznek részt a társaság szerveiben, és hogy a cég vezetősége hogyan konzultál a munkavállalókkal, illetve hogyan tájékoztatja őket.

Figyelmeztetés

A követelmények tagállamonként eltérhetnek. Előfordulhat, hogy egyes országok magasabb tőkekövetelményeket írnak elő, vagy megkövetelik, hogy az európai részvénytársaság központi irodája és székhelye ugyanazon a címen legyen bejegyezve. Ellenőrizze, hogy az Ön országa előír-e többletkövetelményeket.

Európai részvénytársaság alapítása

Az Ön vállalatának egyedi helyzetétől függően négyféleképpen lehet európai részvénytársaságot létrehozni:

Az alapítás módja Az alapítók Követelmények
Összeolvadás (európai részvénytársaság alapítása céljából) Részvénytársaságok Legalább két, különböző EU-országokban bejegyzett vállalkozásnak kell egyesülnie.
Európai holdingtársaság alapítása Részvénytársaságok és/vagy korlátolt felelősségű társaságok Legalább két, különböző EU-országokban bejegyzett vállalkozásnak kell egyesülnie,

vagy

a részt vevő vállalkozásoknak rendelkezniük kell legalább 2 éve alapított leányvállalattal vagy fiókteleppel egy másik uniós országban.
Európai leányvállalat alapítása Vállalkozások vagy más jogi személyek

Legalább két gazdálkodó egység (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam) bejegyzett székhelyének különböző EU-országokban kell lennie,

vagy

a részt vevő gazdálkodó egységeknek legalább 2 éve alapított leányvállalattal vagy fiókteleppel kell rendelkezniük egy másik uniós országban.

Átalakulás Részvénytársaság A vállalkozásnak legalább 2 éve alapított leányvállalattal kell rendelkeznie egy másik uniós országban.

Figyelmeztetés

Ha Ön úgy dönt, hogy európai részvénytársaságot hoz létre, más és más dokumentumokat kell benyújtania attól függően, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket választja. Az illetékes tagállami hatóságnál tájékozódhat a követelményekről.

Az illetékes tagállami hatóságnak a kért dokumentumok kiadásától számított egy hónapon belül tájékoztatnia kell a Kiadóhivatalt az Ön bejegyzés iránti kérelméről. Az illetékes tagállami hatóságnak a következőket kell közölnie a Kiadóhivatallal:

Az új európai részvénytársaság adatait az Európai Unió Hivatalos Lapja is közzéteszi.

Figyelmeztetés

Miután bejegyeztette európai részvénytársaságát, ne felejtse el beilleszteni a névbe az „SE" rövidítést a cégnév előtt vagy után.

A székhely áthelyezése egy másik uniós országba

Ön áthelyezheti európai részvénytársaságának székhelyét egy másik uniós országba, azaz a székhely módosításához nem kell megszüntetnie a vállalkozást – feltéve, hogy a cég nem áll jogi eljárás (pl. felszámolási vagy fizetésképtelenségi eljárás) alatt. Önnek két hónappal előre hirdetmény útján nyilvánosságra kell hoznia szándékát, és csak akkor keríthet sort az áthelyezésre, ha a részvényesei jóváhagyják. A székhely áthelyezésének jóváhagyása előtt az illetékes hatóságoknak meg kell győződniük arról, hogy minden alaki követelmény teljesült, ideértve a hitelezők és egyéb jogtulajdonosok védelmét.

Figyelmeztetés

Egyes uniós országokban – köztük Belgiumban, Bulgáriában, Cipruson, Dániában, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, Lengyelországban, Lettországban, Portugáliában, Spanyolországban és Svédországban – az illetékes nemzeti hatóságok közérdekre hivatkozva ellenezhetik a székhely áthelyezését az áthelyezési szándék bejelentésétől számított két hónapban.

Számviteli szabályok

Az Ön vállalkozására a bejegyzett székhelye szerinti EU-ország részvénytársaságokra vonatkozó számviteli szabályozása lesz irányadó.

Ha az Ön által létrehozott európai részvénytársaság:

vállalkozására az ilyen típusú társaságokra vonatkozó nemzeti szabályok lesznek alkalmazandók.

Végelszámolás, felszámolás, csőd és fizetésbeszüntetés

A végelszámolási, felszámolási, csőd- és fizetésbeszüntetési eljárások tekintetében a cég székhelye szerinti uniós ország vonatkozó jogszabályait kell alkalmazni.

Az európai részvénytársaságokra vonatkozó jogszabályok az egyes országokban

Az európai részvénytársaságokra fő szabályként ugyanazok az uniós szabályok alkalmazandók EU-szerte mindenütt. Mindazonáltal kisebb eltérések előfordulhatnak az egyes országok jogszabályaiban. Például különbségek lehetnek azt illetően, hogy melyik hatósággal kell kapcsolatot tartani, vagy milyen rendelkezéseket kell betartani a munkavállalói részvétel tekintetében.

Gyakran feltett kérdések

Kapcsolódó weboldalak

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Egyablakos ügyintézési pontok

Tagállami információk azoknak, akik üzleti tevékenységeiket ki szeretnék terjeszteni egy másik uniós országra

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: