Vállalkozói tevékenység Európában
Utolsó frissítés: 14/12/2022

Az autóbusszal közlekedő utasok jogai

Az autóbusszal utazók jogaira vonatkozó uniós szabályok akkor alkalmazandók, ha az autóbusszal megtett út kiindulási pontja vagy célállomása valamelyik EU-ország területén van; a szabályok elsősorban a menetrend szerinti, nagy távolságon közlekedő autóbuszjáratokra vonatkoznak. Menetrend szerinti autóbuszjáratnak minősülnek azok a járatok, amelyek rendszeres időközönként meghatározott útvonalon közlekednek. Az utasok az e célra kijelölt megállóhelyeken szállhatnak fel a buszra, illetve szállhatnak le róla. A nagy távolság 250 km-t vagy annál nagyobb távolságot jelent. Nem az utas által megtett út számít, hanem a járatútvonal.

Figyelmeztetés

Az EU-országok dönthetnek úgy, hogy mentességet biztosítanak e követelmények alól a csakis belföldön közlekedő járatok, illetve olyan járatok esetében, amelyek útvonalának nagy része az EU területén kívül esik, és amelyek menetrend szerinti megállóhellyel rendelkeznek az EU-n kívül. Azt tanácsoljuk, hogy jegyvásárlás előtt tájékozódjon az útvonalról, ha tudni szeretné, hogy az Ön által kiszemelt járat esetében alkalmazandók-e az uniós utasjogok.

Az utazás során a járatüzemeltetőnek mindvégig egyértelmű és pontos tájékoztatást kell nyújtania a szolgáltatásról és az Ön jogairól. Ezeket az információkat a fogyatékossággal élő személyek számára elérhető formában is rendelkezésre kell bocsátani.

Milyen probléma merült fel?

Hogyan szerezhet érvényt jogainak?

Ha Ön úgy véli, hogy jogai sérültek, a járat során bekövetkezett esemény időpontjától számított 3 hónapon belül panaszt tehet a közlekedési vállalatnál. Ez utóbbinak a panasz kézhezvételétől számított egy hónapon belül visszaigazolást kell küldenie, és 3 hónapon belül végleges választ kell adnia Önnek. Ha Ön nem elégedett a válasszal, panaszt tehet a lakóhelye szerinti ország illetékes hatóságánál en . A tagállami hatóságnak nem kötelező erejű jogi véleményben tájékoztatnia kell Önt arról, hogyan járjon el a továbbiakban a panasza ügyében.

A közlekedési vállalattal fennálló vitájának rendezése érdekében Ön alternatív vitarendezési szervezethez is fordulhat. Így elkerülheti a bírósági eljárást. Ha Ön online vásárolta a jegyet, panaszát az online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja. Az alternatív vitarendezés és az online vitarendezés lehetőségével csak az EU-beli lakosok élhetnek.

Ha Ön úgy dönt, hogy hivatalos jogi eljárást indít, az uniós jog értelmében lehetősége van arra, hogy kártérítési igényét a kis értékű követelések európai eljárása keretében nyújtsa be. Annak az országnak a bíróságaihoz is fordulhat az üggyel, ahol az autóbusz-társaság be van jegyezve. Bírósági keresetet meghatározott határidőn belül lehet indítani, mely az elévülésre vonatkozó nemzeti szabályokkal összhangban van meghatározva minden egyes uniós országban.

Önnek arra is lehetősége van, hogy utasjogokkal kapcsolatos problémájával a helyi Európai Fogyasztói Központhoz forduljon segítségért és tanácsért.

Buszjárat törlése

Ha a buszjárat, amelyre Ön jegyet váltott, késéssel indul vagy törölték azt, a járatüzemeltetőnek vagy az autóbusz-állomás üzemeltetőjének a lehető leghamarabb – és legkésőbb a menetrend szerinti indulási idő után 30 perccel – tájékoztatnia kell Önt a járat késéséről vagy törléséről. Késedelem esetén tájékoztatni kell az utasokat a várható indulási időről, amint ez az információ rendelkezésre áll.

Ha a nagy távolságon (250 km-es vagy annál hosszabb útvonalon) közlekedő autóbuszjáratot túlfoglalás vagy üzemeltetési okok miatt törölték, a közlekedési társaságnak fel kell ajánlania Önnek az alábbi lehetőségeket:

Ha a nagy távolságon (250 km-es vagy annál hosszabb útvonalon) közlekedő autóbuszjáratot törlik, és az utazás tervezett időtartama meghaladja a 3 órát, a közlekedési vállalatnak díjmentesen fel kell ajánlania az utasoknak a következőket:

Figyelmeztetés

Ha az autóbuszjáratot rendkívüli időjárási körülmények vagy természeti katasztrófa miatt törölték, a szolgáltatónak nem kell a szállásköltségeket fedeznie.

Járatkésés

Ha a buszjárat, amelyre Ön jegyet váltott, késéssel indul vagy törölték azt, a járatüzemeltetőnek vagy az autóbusz-állomás üzemeltetőjének a lehető leghamarabb – és legkésőbb a menetrend szerinti indulási idő után 30 perccel – tájékoztatnia kell Önt a járat késéséről vagy törléséről. Késedelem esetén tájékoztatni kell az utasokat a várható indulási időről, amint ez az információ rendelkezésre áll.

Ha a nagy távolságon (250 km-es vagy annál hosszabb útvonalon) közlekedő autóbuszjárat több mint kétórás késéssel indul, a közlekedési társaságnak fel kell ajánlania Önnek az alábbi lehetőségeket:

Ha a szolgáltató nem kínálja fel ezeket a lehetőségeket járatkésés esetén, Ön utólag panaszt tehet, és visszaigényelheti a jegy árát. Emellett Ön a jegyár 50%-át kitevő kártérítésre is jogosult.

Ha az Ön nagy távolságon (250 km-es vagy annál hosszabb útvonalon) közlekedő járatának a tervezett menetideje több mint 3 óra, és a járat több mint 90 perces késéssel indul, Ön a következőkre is jogosult:

Figyelmeztetés

Ha az autóbuszjárat rendkívüli időjárási körülmények vagy természeti katasztrófa miatt késik, a szolgáltatónak nem kell a szállásköltségeket fedeznie.

Elveszett vagy sérült poggyász

Ha az Ön poggyásza vagy más személyes értéktárgya elvész vagy megrongálódik nagy távolságon (250 km-es vagy annál hosszabb útvonalon) közlekedő autóbusz balesete miatt, Ön kártérítésre jogosult. A kártérítés pontos összegét a tagállamok írják elő, de a felső értékhatár nem lehet kevesebb 1200 eurónál poggyászonként.

Ha az utazás során elvész vagy megrongálódik a kerekesszéke vagy egyéb mozgást segítő eszköze, Ön kártérítésre jogosult, hogy javíttatni vagy pótolni tudja az eszközt.

Sérülés autóbusz-balesetben

Ön kártérítésre jogosult, ha nagy távolságon (250 km-es vagy annál hosszabb útvonalon) közlekedő autóbuszjárat utasaként balesetet szenved és megsérül. A kártérítés pontos összegét a tagállamok írják elő, de a felső értékhatár nem lehet kevesebb 220 ezer eurónál utasonként.

Az autóbuszjárat-üzemeltetőnek gondoskodnia kell elsősegélynyújtásról is (például ki kell hívnia a mentőket), és bármely más segítségről, melyre közvetlenül a baleset után szükség van. Ez kiterjed élelem és ruházat biztosítására, és adott esetben a balesetet szenvedett utasok elszállásolására.

Halálos kimenetelű buszbaleset

Ha Ön buszbalesetben elhalálozott személy hozzátartója, joga van kártérítésre, beleértve a temetési költségeket is. A kártérítés pontos összegét a tagállamok írják elő, de a felső értékhatár nem lehet kevesebb 220 ezer eurónál utasonként.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: