Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 25/07/2017

Sosiaaliturvajärjestelmät EU:ssa

EU-maiden välillä on suuria eroja siinä, miten ne ovat järjestäneet sosiaalietuudet, terveydenhuollon ja muut sosiaaliturvapalvelut.

Kunkin EU-maan lainsäädännössä määritetään,

  • mitä etuuksia kansalaisilla on oikeus saada sekä kuinka paljon ja kuinka pitkään etuuksia maksetaan
  • miten pitkän työssäoloajan jälkeen kansalaisilla on oikeus työttömyyskorvaukseen, miten etuudet lasketaan ja miten kauan niitä maksetaan.

EU-säännöissä määritetään sen sijaan, minkä maan sosiaaliturvajärjestelmään kuulut, jos tilanteeseesi liittyy kaksi tai useampaa maata.

Pääsääntöisesti sosiaaliturvaan sovelletaan vain yhden maan lainsäädäntöä ja sosiaaliturvamaksuja maksetaan vain yhteen maahan kerrallaan. Maahan muuttaneita on myös kohdeltava samoin kuin kyseisen maan kansalaisia.

Kun muutat toiseen maahan, kohdemaasi etuusjärjestelmä on todennäköisesti toisenlainen kuin se, johon olet tottunut. Väärinkäsityksillä voi olla vakavia seurauksia, joten ota ennen lähtöäsi selvää oikeudestasi saada etuuksia kohdemaassasi.

Esimerkkitapaus

Jokainen maa laskee etuudet omien säännöstensä mukaan

Tanskalainen Line asui ja työskenteli Kyproksella. Hän joutui työttömäksi, joten hän haki työttömyyskorvausta.

Pettymyksekseen Line sai tietää, että hänellä oli oikeus saada työttömyyskorvausta vain 156 vuorokauden ajan. Tanskassa työttömyyskorvausta olisi saanut jopa neljän vuoden ajan. Linelle ei ollut tullut mieleenkään, että ero voisi olla näin suuri.

Hyödyllisiä lomakkeita

Jotta siirtyminen yhden maan etuusjärjestelmästä toiseen tapahtuisi sujuvasti, saatat uuteen työskentelymaahan saapuessasi joutua esittämään lomakkeita, joilla voit todistaa senhetkisen tilanteesi sosiaalietuuksien osalta.

Lisätietoa sosiaaliturvalomakkeista

Julkiset kuulemismenettelyt
    Tarvitsetko asiantuntija-apua?
    Apua ja neuvontaa