Tarkistettu viimeksi: 10/03/2020

Ammattipätevyyden tunnustaminen

Brexitin vaikutukset

Oletko rekrytoimassa säännellyn ammatin harjoittajaa, joka on hankkinut ammatillisen pätevyytensä toisessa EU-maassa (EU-maalla tarkoitetaan tässä tapauksessa EU:n 28:aa jäsenmaata sekä Islantia, Liechtensteinia, Norjaa ja Sveitsiä.)? Tällöin sinun on varmistettava, että hänen ammattikokemuksensa ja -pätevyytensä tunnustetaan työskentelymaassa.

Ammatti on säännelty, jos sen harjoittaminen edellyttää tietyn tutkinnon suorittamista, tiettyjen kokeiden läpäisemistä tai merkitsemistä viranomaisen tai ammatillisen elimen rekisteriin.

Koska ammattipätevyyden tunnustaminen on pakollista tiettyjen ammattien osalta, rekrytoitavien työntekijöiden on tarkistettava säänneltyjen ammattien tietokannastaen, mitkä ammatit ovat säänneltyjä missäkin EU-maassa ja mikä viranomainen niiden harjoittamista valvoo. Jos ammattia ei löydy tietokannasta, he voivat kysyä neuvoa työskentelymaan ammattipätevyyden tunnustamisen tukikeskuksestaen .

Esimerkkitapaus

Laszlo omistaa Unkarissa ravintolan, jonne hänen on palkattava uusi kokki. Ehdokkaita arvioituaan hän päättää palkata kroatialaisen keittiömestarin Blažin. Laszlo tarkistaa sähköisestä tietokannasta, että kokin ammatti on säännelty ammatti niin Kroatiassa kuin Unkarissakin. Blažin on otettava yhteyttä Unkarin toimivaltaiseen viranomaiseen ja pyydettävä ammattipätevyytensä tunnustamista, jotta hän voi työskennellä Laszlon ravintolassa. Apua ja neuvoja Blaž saa Unkarissa toimivasta ammattipätevyyden tunnustamisen tukikeskuksesta.

Sekä palkattujen työntekijöiden että itsenäisten ammatinharjoittajien on noudatettava sääntöjä, jotka koskevat ammattipätevyyden tunnustamista ulkomailla. Haku- ja tunnustamismenettelyt eroavat sen mukaan, aikooko ammattihenkilö tarjota palveluja pysyvästi vai väliaikaisesti.

Ks. ammattipätevyyden tunnustamista koskevat säännöt.

Tietyillä aloillaen (esim. juristit, lennonjohtajat, lentäjät) sovelletaan erityissääntöjä ammattipätevyyden tunnustamiseen. Lääkärin, sairaanhoitajan, kätilön, hammaslääkärin, proviisorin, arkkitehdin ja eläinlääkärin ammatteihin sovelletaan automaattista ammattipätevyyden tunnustamistaen.

Eurooppalainen ammattikortti

Eurooppalainen ammattikortti (EPC) mahdollistaa sen, että viiden alan ammattihenkilöt voivat hakea pätevyytensä tunnustamista sähköisessä menettelyssä. Tämä koskee seuraavia ammatteja:

Jos työnhakijalla on eurooppalainen ammattikortti, voit tarkistaa sen voimassaolon EPC-tietokannastaen.

Muita vastaavia aiheita

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Yrityksiin sovellettavia EU-sääntöjä koskevaa neuvontaa / Apua viranomaisasiointiin liittyvien ongelmien ratkaisuun

Paikalliset yritystukipalvelut

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: