Viimati ajakohastatud: 12/04/2017

ELi parkimiskaart puuetega inimestele – Leedu

Tingimused

Teedel ning parklates on puuetega inimestele mõeldud parkimiskohad märgistatud ratastooli sümboliga.

Parkimine teedel

Võite parkida teedel, kus parkimine on keelatud, kuid ainult juhul, kui te teisi ei takista.

Võite parkida tasuta ja ajalise piiranguta teedel, kus tavaliselt tuleb parkimise eest maksta, kuid üksnes ratastooli sümboliga tähistatud parkimiskohtadel.

Võite parkida ajalise piiranguta teedel, kus parkimine on tasuta, kuid ajaliselt piiratud.

Võite sõita alal, kus liiklus ei ole lubatud.

Parkimine parklates

Mõned parklad võimaldavad parkimiskaardiga sõidukitel parkida tasuta, kuid ainult puuetega inimestele mõeldud parkimiskohtadel. Lugege parklas olevaid teateid või küsige teavet parklatöötajalt.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: