Podnikání
Poslední kontrola: 12/04/2017

Evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením – Litva

Obecná pravidla

Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem osoby na invalidním vozíku.

Parkování na komunikacích

Na silnicích, kde je stání zakázáno, smíte zaparkovat pouze pod podmínkou, že přitom nebudete tvořit překážku provozu.

Na silnicích, kde je parkování jinak zpoplatněno, smíte parkovat bezplatně a bez časového omezení, avšak pouze na místech označených symbolem osoby na invalidním vozíku.

Na komunikacích s bezplatným, avšak časově omezeným parkováním smíte parkovat bez časového omezení.

Můžete vjíždět do zón, kde je provoz jinak zakázán.

Parkování na parkovištích

Některá parkoviště umožňují bezplatně parkovat vozidla označená touto parkovací kartou, avšak pouze v prostorách vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením. Ověřte si to na vývěsce parkoviště nebo se zeptejte obsluhy.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: