Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 02/01/2023

Απασχόληση μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης

Ισότιμοι όροι εργασίας

Όταν απασχολείτε εργαζομένους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, οφείλετε να τους εξασφαλίζετε τουλάχιστον τους ίδιους όρους εργασίας/απασχόλησης με το μόνιμο προσωπικό σας. Αυτό αφορά την αμοιβή, τη διάρκεια του χρόνου εργασίας, τις υπερωρίες, τα διαλείμματα, τις περιόδους ανάπαυσης, τις νυκτερινές βάρδιες και τις διακοπές. Οφείλετε να τους εξασφαλίζετε την ίδια πρόσβαση σε συλλογικές δομές την οποία παρέχετε και στο μόνιμο προσωπικό σας, όπως σε καντίνες, παιδικούς σταθμούς και υπηρεσίες μεταφοράς, εκτός αν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν διαφορετική μεταχείριση.

Οφείλετε επίσης να ενημερώνετε τους εν λόγω εργαζομένους κάθε φορά που δημιουργείται κενή θέση. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η προσωρινή του απασχόληση, μπορείτε να προσλάβετε τον εργαζόμενο απευθείας, εφόσον το επιθυμείτε.

Παρεκκλίσεις

Επιτρέπονται κάποιες περιορισμένες παρεκκλίσεις, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όπως:

Υγεία και ασφάλεια

Προτού αρχίσουν να εργάζονται, οι εργαζόμενοι μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης πρέπει να ενημερώνονται από τους εργοδότες τους για τυχόν κινδύνους τους οποίους συνεπάγεται η θέση εργασίας που αναλαμβάνουν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαραίτητων ειδικών προσόντων, δεξιοτήτων ή ιατρικής παρακολούθησης.

Προειδοποίηση

Στο Βέλγιο, την Κροατία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, δεν επιτρέπεται να απασχολούνται οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι σε ορισμένες θέσεις εργασίας οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία και την ασφάλειά τους, όπως αυτές που σχετίζονται με την αφαίρεση αμιάντου, τη χρήση καπνιστικών, την έκθεση σε ακτινοβολία ή την έκθεση σε καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές ουσίες.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ο σύμβουλός σας EURES

Ο σύμβουλός σας EURES σάς ενημερώνει για τους όρους απασχόλησης και σάς βοηθά στη διαδικασία πρόσληψης είτε στη χώρα σας είτε στη διασυνοριακή σας περιοχή.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: