Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος : 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Βέλγιο

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και σε χώρους στάθμευσης, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας.

Στάθμευση στον δρόμο

Μη σταθμεύεται σε δρόμους όπου απαγορεύεται η στάθμευση. Στις περισσότερες περιοχές, μπορείτε να σταθμεύετε δωρεάν και χωρίς χρονικό περιορισμό σε δρόμους όπου απαιτείται πληρωμή - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο.

Μπορείτε να σταθμεύετε χωρίς χρονικό περιορισμό σε δρόμους όπου η στάθμευση είναι δωρεάν αλλά για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Να μην να οδηγείτε ούτε να παρκάρετε σε πεζόδρομους.

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Ορισμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων επιτρέπουν στα οχήματα που διαθέτουν κάρτα στάθμευσης να σταθμεύουν δωρεάν.

Ελέγξτε τις πινακίδες του χώρου στάθμευσης ή ρωτήστε έναν υπάλληλο.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: