Göra affärer
Senast kontrollerat : 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Belgien

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol.

Parkering på gator

Parkera inte på gator där parkering är förbjuden. I de flesta områden får du parkera gratis och hur länge du vill på gator där avgift krävs – kontrollera på plats.

Du får också parkera hur länge du vill på gator där parkering är gratis men tidsbegränsad. Du får inte köra eller parkera på gågator.

Parkering på bilparkeringar

På vissa parkeringar får du parkera gratis om du har ett parkeringstillstånd.

Läs skyltarna på bilparkeringen eller fråga en parkeringsvakt.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: