Viimati ajakohastatud: 12/04/2017

ELi parkimiskaart puuetega inimestele – Belgia

Tingimused

Teedel ning parklates on puuetega inimestele mõeldud parkimiskohad märgistatud ratastooli sümboliga.

Parkimine teedel

Ärge parkige teedel, kus parkimine on keelatud. Enamikel juhtudel võite tasuta parkida piirkondades, kus parkimine on tavaliselt tasuline – kontrollige vastava piirkonna parkimistingimusi.

Te võite parkida ajaliste piiranguteta teedel, kus parkimine on tavaliselt ajaliselt piiratud. Ärge parkige jalakäijate alas.

Parkimine parklates

Mõned parklad võimaldavad parkimiskaardiga sõidukitele tasuta parkimist.

Lugege parklas olevaid teateid või küsige teavet parklatöötajalt.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: