Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Μάλτα

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας.

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία παρέχονται από τις αρχές της Μάλτας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διευθυντής

Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita'en

Centru hidma Socjali

Santa Venera

Μάλτα

E-mail: helpdesk@knpd

Στάθμευση στον δρόμο

Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: