Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Λετονία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας.

Στάθμευση στον δρόμο

Μπορείτε να σταθμεύετε δωρεάν στις θέσεις στάθμευσης με την ειδική σήμανση για τα άτομα με αναπηρία.

Τα άτομα που διαθέτουν κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία μπορούν να αγνοούν τις ακόλουθες πινακίδες:

«Απαγορεύεται η στάθμευση»

«Απαγορεύεται η αναμονή»

Στάθμευση στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Δεν προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα οχήματα που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: