Развиване на бизнес
Последна проверка: 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Латвия

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка.

Паркиране по пътищата

Можете да паркирате автомобила си безплатно на специално обозначените паркоместа за хора с увреждания.

Лицата, притежаващи карта за паркиране за хора с увреждания, могат да не обръщат внимание на следните знаци:

„Паркирането забранено"

„Чакането забранено"

Паркиране на паркинги

Не се предлагат отстъпки за автомобили с карти за паркиране.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: