Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Lettland

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol.

Parkering på gator

Du får parkera gratis på särskilt markerade parkeringsplatser avsedda för personer med funktionsnedsättning.

Du som har parkeringstillstånd får också bortse från följande skyltar:

"Parkering förbjuden"

"Förbjudet att stanna"

Parkering på bilparkeringar

Det finns inga särskilda förmåner för dig med parkeringstillstånd.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: