Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Αυστρία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και σε χώρους στάθμευσης, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας (οδικό σήμα και/ή οδική σήμανση). Μη σταθμεύετε αν ο χώρος φέρει έναν αριθμό κυκλοφορίας οχήματος.

Στάθμευση στον δρόμο

Μη σταθμεύετε σε δρόμους όπου απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση (επιτρέπεται η στάση για είσοδο ή έξοδο από το όχημα).

Στις περισσότερες περιοχές, μπορείτε να σταθμεύετε δωρεάν σε δρόμους όπου απαιτείται πληρωμή - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Μπορείτε να σταθμεύετε χωρίς χρονικό περιορισμό σε δρόμους όπου η στάθμευση επιτρέπεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να οδηγείτε και να σταθμεύετε σε πεζόδρομους, αλλά στη διάρκεια των ωρών πρόσβασης οχημάτων διανομής και των ωρών που ορίζονται ειδικά από τις αρχές - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Οι δημόσιοι χώροι στάθμευσης δεν παρέχουν γενικά καμία έκπτωση στα οχήματα που διαθέτουν κάρτα στάθμευσης.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: