Последна проверка : 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Австрия

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка (пътен знак и/или пътна маркировка). Не паркирайте, ако на мястото е изписан регистрационен номер на автомобил.

Паркиране по пътищата

Не паркирайте по пътищата на места, където спирането и паркирането са забранени (спирането за качване в превозно средство и слизане от него е позволено).

На повечето места можете да паркирате безплатно, но на други трябва да платите — проверете на място

Можете да паркирате без ограничения във времето на пътища, където са в сила такива ограничения.

Можете да шофирате и паркирате в пешеходни зони, но само по времето за достъп на автомобилите за доставки и в периодите, специално посочени от компетентния местен орган — проверете на място

Паркиране на паркинги

На обществените паркинги по принцип не се правят отстъпки за автомобили, на които е поставена карта за паркиране за хора с увреждания.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: