Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 12/04/2017

Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych – Austria

Obowiązujące warunki korzystania

Na drogach i na parkingach miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są oznaczone symbolem wózka inwalidzkiego (znak drogowy lub oznaczenie drogi). Parkowanie w miejscach oznaczonych numerem rejestracyjnym pojazdu jest niedozwolone.

Parkowanie na drogach

Zabrania się parkowania w miejscach, gdzie parkowanie i zatrzymywanie pojazdu jest niedozwolone (dozwolone jest zatrzymanie pojazdu, aby osoba niepełnosprawna mogła wsiąść lub wysiąść).

Na większości płatnych miejsc parkingowych można parkować bezpłatnie – sprawdź to na miejscu.

Na miejscach parkingowych z ograniczeniem czasowym można parkować bez ograniczenia czasowego.

Wjeżdżanie do stref pieszych oraz parkowanie w tych strefach jest dozwolone jedynie w godzinach, w których dopuszczalny jest wjazd pojazdów zaopatrzenia i które zostały określone urzędowo – sprawdź to na miejscu.

Parkowanie na parkingach

Na parkingach publicznych zazwyczaj nie stosuje się specjalnych przepisów dla pojazdów oznaczonych tego rodzaju kartą parkingową.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: