Viimati ajakohastatud: 12/04/2017

ELi parkimiskaart puuetega inimestele – Austria

Tingimused

Teedel ning parklates on puuetega inimestele mõeldud parkimiskohad märgistatud ratastooli sümboliga (teemärgistus ja/või liiklusmärk). Ärge parkige sinna juhul, kui sellele on märgitud sõiduki registreerimisnumber.

Parkimine teedel

Ärge parkige teedel, kus peatumine ja parkimine on keelatud (peatumine sõidukisse sisenemiseks ja sõidukist väljumiseks on lubatud).

Enamikel juhtudel võite tasuta parkida piirkondades, kus parkimine on tavaliselt tasuline – kontrollige vastava piirkonna parkimistingimusi.

Te võite parkida ajaliste piiranguteta teedel, kus parkimine on tavaliselt ajaliselt piiratud.

Te võite sõita ja parkida jalakäijate alas, kuid ainult eriloaga sõidukite juurdepääsuaegadel ning pädeva asutuse poolt konkreetselt kindlaks määratud aegadel – kontrollige vastava piirkonna parkimistingimusi.

Parkimine parklates

Avalikud parklad tavaliselt parkimiskaardiga sõidukitele eritingimusi ei võimalda.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: