Zakendoen
Laatste controle: 12/04/2017

EU-parkeerkaart voor gehandicapten – Oostenrijk

Voorwaarden

Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool (verkeersbord en/of markering op de weg). Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van een autokenteken.

Parkeren langs de weg

Parkeer niet op plaatsen waar stilstaan en parkeren verboden is (stilstaan om in of uit het voertuig te stappen is wel toegestaan).

Op plaatsen waar betaald parkeren geldt, mag u meestal gratis parkeren. Vraag dit ter plekke na.

Op plaatsen waar parkeren aan een bepaalde tijdslimiet gebonden is, mag u voor onbeperkte tijd parkeren.

U mag in voetgangersgebieden rijden en parkeren, maar alleen gedurende de laad- en lostijden die door de lokale autoriteiten zijn vastgesteld. Vraag dit ter plekke na.

Parkeren op een parkeerterrein

Openbare parkeerterreinen hanteren meestal geen speciale regelingen voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart.

Algemene informatie hierover

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: