Podnikanie
Posledná kontrola: 12/04/2017

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím – Rakúsko

Platné podmienky

Parkovacie miesta určené ľuďom so zdravotným postihnutím sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka (dopravná značka a/alebo značenie na ceste). Neparkujte na mieste, ktoré je označené evidenčným číslom vozidla.

Parkovanie na cestách

Neparkujte na cestách, kde je zakázané zastavenie a parkovanie (zastavenie na účely vystúpenia z vozidla a nastúpenia doň je povolené).

Vo väčšine zón môžete parkovať bezplatne, aj keď ide o platené parkovisko – overte si miestne podmienky.

Môžete parkovať bez časového obmedzenia na cestách, kde je parkovanie časovo obmedzené.

Môžete jazdiť a parkovať v pešej zóne, avšak iba počas hodín vyhradených pre vozidlá zásobovania a hodín osobitne určených príslušným orgánom – overte si miestne podmienky.

Parkovanie na parkoviskách

Verejné parkoviská vo všeobecnosti neposkytujú osobitné podmienky vozidlám s parkovacím preukazom.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: