Pēdējā pārbaude : 12/04/2017

ES invalīdu stāvvietu izmantošanas karte – Austrija

Piemērojamie noteikumi

Ielās un autostāvvietās cilvēkiem ar invaliditāti rezervētās vietas ir apzīmētas ar ratiņkrēsla simbolu (ceļa zīme un/vai ceļa marķējums). Nenovietojiet auto vietās, kas marķētas ar automašīnas reģistrācijas numuru.

Auto novietošana ielās

Nenovietojiet auto ielās, kur apstāšanās un stāvēšana ir aizliegta (ir atļauta apstāšanās, kas nepieciešama pasažieru iekāpšanai transportlīdzeklī vai izkāpšanai no tā).

Vairumā maksas stāvvietu jūs varat novietot auto par brīvu. Pārbaudiet uz vietas

Jūs varat novietot auto bez laika limita vietās, kur stāvēšana citādi atļauta tikai uz laiku.

Jums atļauts braukt un novietot auto gājēju zonās, bet tikai laikā, kad atļauta piegādes transporta kustība, un laikā, ko noteikušas iestādes. Pārbaudiet uz vietas

Auto novietošana stāvvietās

Sabiedriskās autostāvvietās automašīnām, kuru logā ielikta stāvvietu izmantošanas karte, pārsvarā netiek piemēroti atvieglojumi.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: