Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Δανία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας.

Στάθμευση στον δρόμο

Για οχήματα που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης, στις περισσότερες περιοχές ισχύουν τα παρακάτω χρονικά όρια:

  • όπου απαγορεύεται η στάθμευση, μπορείτε να σταθμεύετε μέχρι και 15 λεπτά, υπό τον όρο ότι δεν παρεμποδίζετε την κυκλοφορία
  • όπου η στάθμευση επιτρέπεται για 15-30 λεπτά, μπορείτε να σταθμεύετε μέχρι και μία ώρα
  • όπου η στάθμευση είναι δωρεάν αλλά περιορίζεται σε μία, δύο ή τρεις ώρες, μπορείτε να σταθμεύετε για απεριόριστο χρόνο, εκτός αν αναγράφεται χρονικό όριο σε πινακίδα με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας
  • όπου χρεώνεται τέλος για τη στάθμευση σε δρόμο, μπορεί να σας επιτρέπεται η στάθμευση χωρίς χρονικό περιορισμό, εφόσον κατά την άφιξή σας πληρώσετε για τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο στάθμευσης - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Να μην οδηγείτε ούτε να σταθμεύετε σε πεζόδρομους εκτός αν επιτρέπεται βάσει τοπικών ρυθμίσεων - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων δεν παρέχουν έκπτωση σε οχήματα με την κάρτα στάθμευσης.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: