Pēdējā pārbaude: 12/04/2017

ES invalīdu stāvvietu izmantošanas karte – Dānija

Piemērojamie noteikumi

Ielās un autostāvvietās cilvēkiem ar invaliditāti rezervētās vietas ir apzīmētas ar ratiņkrēsla simbolu.

Auto novietošana ielās

Automašīnām, kuru logā ielikta stāvvietu izmantošanas karte, pārsvarā tiek piemēroti šādi laika ierobežojumi:

  • vietās, kur auto novietošana ir aizliegta, jūs drīkstat stāvēt līdz 15 minūtēm, taču tikai tad, ja netraucējat satiksmi;
  • vietās, kur auto novietošana ierobežota no 15 līdz 30 minūtēm, jūs drīkstat stāvēt līdz vienai stundai;
  • vietās, kur auto novietošana ir bez maksas, bet pastāv laika ierobežojums — viena, divas vai trīs stundas —, jums atļauts stāvēt neierobežotu laiku. Ja vien laika ierobežojums nav norādīts uz ceļa zīmes blakus ratiņkrēsla simbolam
  • Vietās, kur par automašīnas novietošanu uz ielas ir jāmaksā, jums var atļaut stāvēt bez laika limita, ja ierodoties jūs apmaksāsiet maksimālo atļauto stāvēšanas laiku. Pārbaudiet uz vietas

Nebrauciet un nenovietojiet automašīnu gājēju zonās, ja vien tas nav nepārprotami atļauts vietējos noteikumos. Pārbaudiet uz vietas

Auto novietošana stāvvietās

Autostāvvietās automašīnām, kuru logā ielikta stāvvietu izmantošanas karte, atvieglojumus nepiemēro.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: