Viimati ajakohastatud : 12/04/2017

ELi parkimiskaart puuetega inimestele – Taani

Tingimused

Tänavatel ja parklates on puuetega inimeste sõidukitele mõeldud parkimiskohad tähistatud ratastooli sümboliga.

Parkimine teedel ja tänavatel

Enamikes piirkondades kehtivad puuetega inimeste parkimiskaardiga sõidukite suhtes järgmised ajapiirangud:

  • parkimiskeelutsoonis võite parkida kuni 15 minutit, kuid te ei tohi liiklust takistada;
  • aladel, kus on lubatud parkida 15–30 minutit, võite parkida kuni üks tund;
  • aladel, kus parkimine on tasuta, kuid lubatud kuni üks, kaks või kolm tundi, võite parkida ajapiiranguta, välja arvatud juhul, kui ajapiirang on märgitud ratastooli sümboliga tähistatud märgil;
  • tänavatel või teedel, kus parkimine on tasuline, võite parkida ajapiiranguta, kui tasute kohe saabudes maksimaalse lubatud ajapiirangu eest. Kontrollige piirkonna parkimistingimusi.

Ärge sõitke ega parkige jalakäijate alal, kui see pole kohalike reeglitega selgelt lubatud. Kontrollige piirkonna parkimistingimusi.

Parkimine parklates

Parklad puuetega inimeste parkimiskaardiga sõidukitele eritingimusi ei võimalda.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: