Göra affärer
Senast kontrollerat : 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Danmark

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol.

Parkering på gator

Följande tidsbegränsningar gäller i de flesta områden för fordon med parkeringstillstånd:

  • Där parkering är förbjuden får du parkera i upp till 15 minuter, men bara om det inte utgör något hinder.
  • Där parkeringstiden är begränsad till 15–30 minuter får du parkera i upp till en timme.
  • Där parkering är gratis men begränsad till en, två eller tre timmar, får du parkera så länge du vill, om det inte finns en tidsbegränsning på en skylt med rullstolssymbol.
  • I vissa områden måste du betala för att parkera. Om du betalar för den maximala parkeringstiden kan du få parkera hur länge du vill – kontrollera på plats.

Kör eller parkera inte på gågator om det inte uttryckligen är tillåtet – kontrollera på plats.

Parkering på bilparkeringar

Det finns inga särskilda förmåner för dig med parkeringstillstånd.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: