Podnikanie
Posledná kontrola : 12/04/2017

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím – Dánsko

Platné podmienky

Parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

Parkovanie na cestách

Tieto časové obmedzenia platia na väčšine parkovacích plôch pre vozidlá s parkovacím preukazom.

  • Na miestach, kde je parkovanie zakázané, môžete parkovať maximálne 15 minút, ale iba v prípade, že netvoríte prekážku na ceste.
  • Na miestach, kde je parkovanie obmedzené na 15 – 30 minút, môžete parkovať až hodinu.
  • Na miestach, kde je parkovanie bezplatné, ale obmedzené na jednu, dve alebo tri hodiny, môžete parkovať neobmedzený čas, pokiaľ nie je časové obmedzenie uvedené na značke so symbolom invalidného vozíka.
  • Na miestach, kde je parkovanie na cestách spoplatnené, môžete parkovať bez časového obmedzenia, ak pri svojom príchode zaplatíte za maximálne povolený čas – overte si miestne podmienky.

Nejazdite ani neparkujte v peších zónach, pokiaľ to nie je osobitne povolené – overte si miestne podmienky.

Parkovanie na parkoviskách

Parkoviská neposkytujú žiadne zľavy vozidlám s parkovacím preukazom.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: